”Jag minns när vi såg den, kranen som föll.”
”Jag minns när vi såg den, kranen som föll.” Bild: Lasse Edwartz

Lars Bäckström: Sången Glöd visar att Uddevalla kan resa sig igen

Texten fångar stadens historia, att resa sig. Uddevalla har varit på botten.

ANNONS

KRÖNIKA • Oddevold har en ny bra sång, ”Glöd”. Den handlar också om staden Uddevalla. Några rader ut texten ”Jag har hört om de gånger, om staden som brann. Jag har hört om de sånger, när allting försvann. .. Jag minns när vi såg den, kranen som föll. .. Vi reser oss ur askan. .. och mitt hjärta du höll”.

Texten fångar stadens historia, att resa sig. Uddevalla har varit på botten. Kriser och misstro mot politiker. Lokala partier, Solidariskt Uddevalla, Uddevalla Partiet och Nya Uddevalla Partiet är utslag av och exempel på misstron.

Väljarnas förtroende för kommunernas politiker mäts regelbundet. I förra undersökningen 2021, hade Uddevalla en föga hedrande näst sista plats. Det var endast politikerna i Habo, Jönköpings län som hade sämre siffror.

ANNONS

I årets undersökning har politikerna rest sig något ur askan. I år hade 26 procent av de som svarat förtroende. (2021 var det 14 procent) Men fortsatt har 60 procent lågt förtroende. Som tur är har Uddevallaborna mer förtroende för själva verksamheten. En majoritet anser att kommunen sköter sina verksamheter bra.

Just nu händer mycket positivt i Uddevalla. Idrotten är ett område. Fotbollen, men också: SM i bowling 6-9 juni, Rimnersbadet invigs 15 juni, SM i friidrott 28-30 juni, VM tävling i motocross 10-11 augusti.

I mars ordnade kommunen en näringslivsgala, nya industriområden är på gång. Ett kulturstråk på Kungsgatan planeras och kanske får vi en större scen i gamla Gallionen. Kommunen satsar på att få liv i Byfjorden. I juli blir det Uddevalla kalas och i augusti kommer Uddevallas egen Tomas Stenström.

Just nu har Uddevalla visat mod och haft tur. Med bra beslut kan turen hålla i sig. I undersökningen fick Uddevallaborna skriva in det som oroade och det de gillade. Orosmolnen var många: centrum, äldreomsorgerna, kriminalitet. En del av molnen kan kommunpolitiken skingra.

Det Uddevallaborna gillade var: Närheten inte minst till havet och naturen. En god stad består egentligen av den närhet och trygghet människor känner.

För några veckor sedan besökta jag en ny slags stad i Mölndal. Den heter GO-CO. Den skall ge plats för företag, bostäder, äldreboende och vård. De räknar med 7 000 nya arbetsplatser.

ANNONS

Det är privata byggbolag med stöd av kommunen. De siktar in sig på företag inom medicin, forskning och utveckling. Företagen betalar vanlig hyra. De måste dessutom betala för gemensamma ytor och aktiviteter. Där ska företagens personal träffas och utbyta idéer. Företagen ”får” inte ens ha egna pentryn med lunchrum. Tanken är att företagens personal ska träffa grannföretag på de gemensamma ytorna och restaurangerna i husen.

Det var spännande att besöka denna nya stad. Det går lättare att göra i en storstadsregion. Jag rekommenderar dock våra kommunpolitiker att göra ett eget studiebesök. Det var få som trodde att Torp skulle bli vad det blev.

Tänk en satsning på ett ”blått” Uddevalla. Kommunen som ska klara att återställa en av världens mest förorenade havsfjordar. Redan nu kommer man från TV i Canada för att se vad som sker i Uddevalla.

Kommunen har köpt industrimarken i södra hamnen- Junoområdet. Där kan kommunen planera och låta företag bygga för marin forskning och utveckling, teknik och livsmedel, men också vattennära boende.

Sången Glöd lär oss att det går att resa sig ur askan. Det kräver politiker med glöd och mod. Sådana politiker brukar få ökat förtroende. I schack och fotboll sägs att alla planer och all strategi är bättre än ingen plan. Jag tror att tanken, Uddevalla staden vid havet, kan vara en bra plan.

ANNONS
ANNONS