Åtstramningspolitiker. Maria Malmer Stenergard (M) och kollegor i KD och SD vill strama åt arbetskraftsinvandringen.
Åtstramningspolitiker. Maria Malmer Stenergard (M) och kollegor i KD och SD vill strama åt arbetskraftsinvandringen. Bild: Johan Nilsson/TT

Malin Lernfelt: Sätt inte stopp för arbetskraftsinvandringen

Sveriges behov av arbetskraft är stort. En ohelig allians som försvårar för arbetskraftsinvandring vore olyckligt.

ANNONS

Högerblocket går fram som en enad kraft i ett försök att nå en bred överenskommelse i frågan om arbetskraftsinvandring. Eller så vill Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna bara lyfta fram regeringen som handlingsförlamad. Att så är fallet går inte att sticka under stol med. Socialdemokraterna har ända sedan 2014 framhärdat i att de anser att regelverken för arbetskraftsinvandring bör ändras, utan att presentera konkreta förslag eller åtgärder.

Maria Malmer Stenergard (M), Ludvig Aspling (SD) och Hans Eklind (KD) skriver därför i en debattartikel i Expressen (9/12) att de vill bjuda in S till förhandlingar om att strama åt reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige.

ANNONS

Bland de förslag som det blågula blocket vill diskutera med regeringspartiet finns bland annat stopp för invandring av personliga assistenter, stopp för kompetensutvisningar, skärpta straffsatser för exploatering av utländsk arbetskraft, höjt lönekrav, stopp för spårbyte och ett lagstadgat bostadskrav.

En del av förslagen är kloka och fullt rimliga. Till exempel det om att förhindra kompetensutvisningar genom att se till att små missar från arbetsgivares sida, som att man betalat för fel försäkringspaket, inte ska få ödesdigra konsekvenser. Människor som arbetat och betalat skatt i Sverige under många år ska inte tvingas lämna landet. Även ökade insatser mot kriminella som ägnar sig åt arbetsmarknadstrafficking och lurar hit människor med guldkantade löften, för att sedan tvinga dem att arbeta för slavlöner och under oacceptabla förhållanden, är viktiga.

Andra förslag är mindre bra. Det är ett faktum att det förekommer en hel del fusk och felaktigheter inom assistansbranschen, och det är uppenbart att något måste göras för att gå till botten med det. Men att svaret skulle ligga i stopp för invandrade personliga assistenter är fel. Problemen är betydligt större och för att komma åt de kriminella nätverk som använder sig av assistansbranschen som en mjölkko måste man göra om i princip hela systemet. Alltifrån kraven på vem som kan anställas som assistent till hur redovisningen av assistansmedel ska ske måste ses över.

ANNONS

Politikerna skriver i debattartikeln att det inte är "rimligt att människor från andra världsdelar kommer till Sverige för att arbeta i snabbmatsrestauranger eller för att dela ut tidningar”. Att M för inte allt för länge sedan hade en tydlig marknadsliberal profil – och var med om att införa regler som gjorde att varje person som får lön och villkor i linje med svenska kollektivavtal är välkomna hit för att arbeta – är svårt att tro.

Arbetskraftsinvandring är en tillgång för Sverige. Vi behöver de människor som är villiga att komma hit och arbeta och bidra till vår gemensamma välfärd. En rapport som Timbro släppte i våras visar också att arbetskraftsinvandringen idag matchar arbetsmarknadens behov bättre än någonsin tidigare. Om nationalkonservativa och protektionistiska socialdemokrater i en ohelig allians med de blågula skulle lyckas försvåra för människor att komma hit och arbeta vore det därför mycket olyckligt, såväl ur ett samhällsperspektiv som för många företag.

ANNONS