Johnny Magnusson (M) - inte imponerad av SD.
Johnny Magnusson (M) - inte imponerad av SD.

SD:s budgetutspel väcker Johnny Magnussons vrede

Heikki Klaavuniemi (SD) har lagt tilläggsyrkanden till den grönblåa budgeten – då hettade det till i regionens budgetdebatt. [Uppdaterad]