Karl af Geijerstam: Självklart att ta bort affischer som inte har tillstånd

Affischregler ska följas och det är extra viktigt i valtider.