Sjöstedt spelar ett högt spel i regeringsfrågan

Karl af Geijerstam: 48 avgörande timmar för partierna och talmannen