Kniv. Straffet för olaga innehav av stickföremål bör skärpas.

ANNONS