Ett nytt förslag vill att fordonsskatten ska baseras på körda kilometrar – något som skulle kräva positionering via GPS.
Ett nytt förslag vill att fordonsskatten ska baseras på körda kilometrar – något som skulle kräva positionering via GPS.

Skatteförslaget leder till övervakning

Joakim Broman: Mycket stort ingrepp i den personliga integriteten

ANNONS

Sänkt skatt på bensin och diesel, i utbyte mot en ny, geografiskt differentierad kilometerskatt. Det föreslår IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers i en ny rapport.

I teorin är argumenten goda. Dagens skatter på drivmedel är förhållandevis trubbiga verktyg när det kommer till att låta bilister betala för de samhällskostnader som de orsakar. Utsläppen beskattas visserligen, men kostnaderna för buller, olyckor och vägslitage pytsas samtidigt ut på alla bilister trots att de är mycket ojämnt fördelade. I praktiken betyder det att förare på landsbygden – där problem med exempelvis buller, trängsel och kväveoxider är små eller obefintliga – betalar för samhällskostnader orsakade av storstadsbilister.

ANNONS

När fordonsflottan nu ska ställas om till fossilfria drivmedel och tekniker kommer dessutom intäkterna från bensinskatten att försvinna. Det låter kanske mest som en oro för framtida finansministrar, men det är i grunden en sund princip att låta den som orsakar en så kallad extern effekt betala för det. Även elbilar kommer att innebära buller, olyckor, vägslitage och trängsel.

Det finns dock både principiella och praktiska invändningar, och de är inte små. Med en kilometerskatt skulle det bli betydligt mer attraktivt att utlandsregistrera en bil och bara ta del av den sänkta drivmedelsskatten. Sådant skattefusk vore troligen enkelt att ägna sig åt och svårt att förhindra.

En geografiskt differentierad kilometerskatt innebär framför allt att staten ska övervaka och kontrollera exakt var och när alla kör bil. Rapporten resonerar bland annat kring att GPS-sändare ska monteras i alla bilar.

Det går att göra på en rad olika sätt – i Singapore kan man ladda ett betalkort anonymt, och när bilen passerar en betalstation sker en betalning utan att fordonet behöver registreras – men skulle även med de minst dåliga metoderna innebära ett mycket stort ingrepp i den personliga integriteten och omfattande frågetecken kring dataskyddet. När systemet väl finns på plats är det närmast en garanti att polisen vill ha tillgång. Så har skett med betydligt känsligare material, som PKU-registret.

ANNONS

Om bilbeskattningen ska göras om vore det troligen bättre att bygga ut systemet för trängselskatter. Det skulle kunna utökas till fler städer och vissa större vägar. Även där finns integritetsrisker, men de är lättare att hantera.

Effekterna av det skulle likna kilometerskatten på många sätt, och skulle innebära att vi slutar straffskatta bilberoende personer i glesbygd. Men vi skulle slippa enorma statliga register över exakt hur och var vi kör våra bilar.