Trävirkesindustrin är också idag mycket viktig för Sverige: Under 2019 uppgick värdet av skogsindustrins export till 150 miljarder.

Annika Westh:

ANNONS