Skolan måste prata med föräldrar om slöjan

Det är inte alltid enkelt att avgöra vad som är rätt eller fel att göra i religionens namn.