Statens roll i mediestriden – oönskad men logisk

Max Eskilsson: Ett begränsat tv-utbud för miljontals svenskar i juletider kan nu bli näringsminister Ibrahim Baylans (S) huvudvärk.

ANNONS

Svart i rutan. Under tisdagsnatten slocknade TV4 för drygt en och en halv miljon svenska hushåll. Släckningen görs efter att Telia, som numera äger TV4, och Tele2-ägda Com Hem ännu är oense om formerna för ett förnyat distributionsavtal. Ur ett mediemångfaldsperspektiv är frågans utgång central. När medietillgången begränsas och koncentreras blir det i förlängningen ett demokratiproblem. Dessutom illustrerar turerna vilken problematisk situation svenska staten – Telias huvudägare – nu hamnat i.

Tvistefrågan ska handla om att Telia säger nej till att ge Com Hem så kallade OTT-rättigheter. Förkortningen står för Over-the-top och handlar om möjligheten att ta del av innehållsutbud också via fristående enheter som exempelvis surfplattor. Med tanke på den pågående digitaliseringen, och att många svenskar vill kunna ta del av tv-innehåll också på andra sätt och platser än i hemmet, är goda förutsättningar för sådana tjänster direkt nödvändiga. Men tyvärr ligger det nära till hands att ana en affärsstrategi där Telia vill erbjuda ett “inlåst” helhetsutbud – för de egna kunderna. När EU-kommissionen i höstas godkände företagets köp av TV4 lovade visserligen Telia att så småningom ge åtminstone en konkurrerande distributör OTT-rättigheter. Personer med insyn talar däremot om att Telia absolut inte tänker gå längre än så. Tvärtom kan ambitionen vara att låsa sig vid just en enda extern aktör, som därmed också får ett dyrt och upptrissat bud. Därmed skulle en stor del av befolkningen alltså i praktiken bli utan tillgång till TV4.

ANNONS

Det vore mycket problematiskt. Telia, som efter det aktuella köpet av TV4 är en dominerande medieaktör, måste vårda sin nya roll med ansvar. För bortom rent juridiska krav och kortsiktiga affärsintressen borde Telia också se värdet av mediemångfald. Att erbjuda andra chansen att, till marknadspris, distribuera kanalernas innehåll genom ny teknik borde vara en självklarhet.

När juridiska spelregler väl är på plats är den vanliga ordningen att medieföretag och distributörer löpande förhandlar avtal med varandra. Likväl blir tvisten i detta fall politisk: Svenska staten är huvudägare för Telia och därmed den dominerande medieaktören på tv-området i landet – i och med finansieringen av SVT. Ett begränsat tv-utbud för miljontals svenskar i juletider kan nu bli näringsminister Ibrahim Baylans (S) huvudvärk. Den pikanta situationen är ett skolboksexempel på riskerna som kritiker varnade för inför att Telia köpte TV4.