Bild från tidigare reparationsarbeten.
Bild från tidigare reparationsarbeten.

Statens underhållsskuld kan falla ned på våra huvuden

Konflikten om Smögenbron mellan Sotenäs kommun och Trafikverket är en olycka som snart kan vara framme.