FILE - This September 9. 2013 shows wind turbines at Flakfortet near Copenhagen. The EU's antitrust chief, Margrethe Vestager, said Tuesday March 28, 2017  that the bloc’s executive Commission has approved Denmark's support for a proposed 600 MW offshore windfarm in the Danish section of the Baltic Sea, near German windmills.(Jens Dresling/Polfoto File via AP)
Vindkraft till havs – dyrt för skattebetalarna. Bild: Jens Dresling

Stillestånd för svensk energipolitik

Mer väderberoende och dyrare elkraft är inte trygg politik.

ANNONS

“Vi är överens om mycket.” Under fredagens (5/3) särskilda riksdagsdebatt om svensk elförsörjning, begärd av Sverigedemokraterna, lät energiminister Anders Ygeman (S) som en robot.

Vid nästintill varje anförande eller invändning slog Ygeman ifrån sig. Han betonade gång på gång att alla partier är överens om nästan allt inom energipolitiken, för att sedan retoriskt fråga vad som hindrar långsiktiga överenskommelser.

Någon debatt om hur elförsörjningen ska tryggas blev det inte. Snarare använde Ygeman tillfället till att skapa konfliktytor mot de borgerliga, inklusive L, och SD.

Efter 1 timme och 36 minuter kom det mest sansade inlägget. Birger Lahti (V) konstaterade då att “vi inte kommit närmare en lösning på frågan” om svensk elförsörjning, men blivit några frågetecken rikare. Han ifrågasatte också att marknaden för elnät inte fungerar, och att nätmonopolen skapar flaskhalsar och driver upp folks elkostnader.

ANNONS

Det sorgligaste är inte att V synbart är mest klarsynt i energipolitiken – det är man inte, partiet arbetar fortsatt för ett helt förnybart elsystem snarare än ett fossilfritt – utan hur grumlad Miljöpartiets bild är.

Lorentz Tovatt anförde att Sverige har EU:s mest hållbara och stabila elsystem, och att vi bara på marginalen importerar fossil el från exempelvis Polen. Hela riksdagsdebatten verkade överflödig för Tovatt.

Det är sant att vi har ett till 98 procent fossilfritt elsystem. Men Tovatt och hans parti vill ju avveckla delar av det systemet till förmån för mer väderberoende, och dyrare, kraft.

För det är främst bristen på planerbar produktion i södra Sverige som skapat en undermålig spänningsstabilitet. I det fall att fossil importerad el från Tyskland, Danmark eller Polen inte finns att tillgå står landsändan utan ström. Det kan ingen politiker, allra minst gröna, vara nöjd med.

Ändå verkar MP, liksom C, vara rätt nöjda över flera saker. Exempelvis miljardsubventioner till havsbaserad vindkraft. I en omvänd logik argumenterade Rickard Nordin (C) ihop med Tovatt för att det, tvärtemot Liberalernas efterfrågan på statlig teknikneutralitet, är just neutralt att ålägga Svenska Kraftnät att bygga dyra ledningar till havs.

Men som Energimyndigheten fastslog i en studie från 2017 vore “ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft” inte “motiverat före år 2030” eftersom den samhällsekonomiska nyttan är lägre än “ett teknikneutralt stöd” för förnybar el.

ANNONS

Ygeman menade att debatten kan vara startskottet en tryggad elförsörjning för industri och familjer. Om trygghet innebär att inte röra sig en meter, ja då sjuder energipolitiken av trygghet.