Väktare på Torp köpcentrum.
Väktare på Torp köpcentrum. Bild: Henrik Lundbjörk

Karl af Geijerstam: Straffet för snatteri måste komma snabbare

Det är inte avskräckande när det tar över ett år mellan att åka dit för snatteri och bli fälld i domstol. Ungdomar får inte lära sig att småkriminalitet kan löna sig.

ANNONS
|

Butiksstölderna ökar i Uddevalla enligt statistik från BRÅ. Polisen noterar att 12-13-åringar ertappas med att snatta i butiker. Kommunpolisen Tony Bengtsson säger till Bohusläningen att Torp köpcentrum blev som en fritidsgård för ungdomar i vintras. Snatterierna ökade och antalet orosanmälningar till socialförvaltningen likaså.

Statistiken över anmälda brott bekräftas av branschens egna siffror. Enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer hade 45 procent av landets butiker utsatts för stöld eller ringa stöld (snatteri) under det första kvartalet i år. (svenskhandel.se 15 april) Svensk Handel konstaterar att det är en kraftig ökning jämfört med föregående kvartal. Varje år förlorar handeln 8,5 miljarder på grund av snatterier och stölder. Det är oerhörda summor.

ANNONS

Enligt Trygghetsbarometern hade butikerna gjort en polisanmälan i bara en tredjedel av fallen. Den vanligaste orsaken var att man inte hittade någon misstänkt gärningsperson. Den näst vanligaste orsaken var att en polisanmälan sällan leder till någon dom. Butikerna upplever alltså att det inte är värt besväret, det finns en uppenbar ”anmälningströtthet”. Detta är allvarligt. För att polisen och samhället ska få kunskap om problemets riktiga storlek krävs att man gör polisanmälningar.

– Att var femte handlare avstår från att göra en anmälan på grund av att det sällan leder någonvart borde mana till eftertanke för polisen. Vi fortsätter uppmana våra medlemmar att anmäla alla brott, säger Nina Jelver, säkerhetschef, Svensk Handel i en kommentar till Trygghetsbarometern.

Trygghetsbarometern har ett sammansatt index där man utöver stölder också frågar om förekomst av hot och inbrott. Under pandemins inledning var problemen mycket stora (55%), sedan har det legat på en lite lägre nivå. Men det första kvartalet märktes en tydlig uppgång i index från 43% för ett år sedan till 52% i år.

– Vi befinner oss nu i en situation där brott har blivit vardagsmat för handlare och deras anställda, och väldigt lite talar för att situationen kommer att bli bättre på kort sikt, säger Nina Jelver, säkerhetschef, Svensk Handel i en kommentar till Trygghetsbarometern.

ANNONS

Vardagsbrotten drabbar inte bara handlarna, utan också konsumenterna och hela samhället. Mer resurser måste läggas på övervakning och väktare. I slutändan blir det konsumenterna som får betala med högre priser på varor.

Det är viktigt att snatterier i unga år för någon slags konsekvenser, även för de som inte är straffmyndiga. Småstölder är en vanlig ingång till kriminalitet. Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader, men det krävs särskilda skäl för att någon under 21 år ska få fängelsestraff. I vanliga fall handlar det alltså om böter.

De väktare som Bohusläningen pratar med tycker att det är svårt att ge den här typen av brott konsekvenser för brottslingarna. Det kan ta över ett år innan ett snatteri hamnar i tingsrätten. Först händer alltså ingenting, sedan blir det böter som ligger på samma nivå som att åka utan bussbiljett. Det behövs betydligt kortare tid mellan brott och straff. Annars blir det inte särskilt avskräckande att åka fast för snatteri. Handeln bidrar med arbetstillfällen och skatteinkomster till samhället. Den förtjänar bättre skydd mot kriminaliteten.

LÄS MER:Butiksstölderna ökar i Uddevalla – förbrytarna blir allt yngre

LÄS MER:Så avslöjas snatteriet på Torp – följ med väktarna på köpcentret

ANNONS