Sjötomt. Strandskyddet är återigen föremål för debatt efter att ett par i Östergötland fått sin tomt korrigerad av Länsstyrelsen.

ANNONS