Beskjutna av regimen. Demokratiaktivister i Kazakstan besköts i början av året av militären, under demonstrationer.
Beskjutna av regimen. Demokratiaktivister i Kazakstan besköts i början av året av militären, under demonstrationer. Bild: Vladimir Tretyakov

Ida Arnstedt: Svenska pensionspengar ska inte stötta diktaturer

Andra AP-fonden har investerat över två miljarder kronor i flera diktaturer. Och deras förklaringar håller inte.

ANNONS

Året inleddes med att den auktoritära regimen i Kazakstan gav militären tillstånd att öppna eld mot de demonstranter som hade krävt demokrati. Trots att Kazakstan länge varit en hård diktatur hindrade inte den statliga Andra AP-fonden från att investera svenska pensionspengar i landet. Det är pengar som gått direkt till Kazakstans statskassa, utan möjlighet att ställa krav eller öronmärka pengarna till särskilda projekt. Kazakstan är heller inte den enda diktaturen som svenska pensionspengar stöttat.

Andra AP-fonden är en av buffertfonderna i pensionssystemet som ska förvalta svenska pensionspengar. I deras uppdrag ingår att maximera avkastningen, men investeringarna ska även vara hållbara när det gäller miljö, etik och sociala frågor. Trots det avslöjade tidningen Arbetet (17/1) att fonden investerat över två miljarder kronor av de svenska pensionspengarna i flera diktaturer genom köp av statsobligationer.

ANNONS

Till Ekot (17/1) säger Kristian Hartelius, chef för kvantitativa strategier hos Andra AP-fonden, att det är bättre att vara med och försöka påverka, än att låta diktaturerna verka i det ostörda. Men köp av statsobligationer ger väldigt liten möjlighet att påverka. Köpen innebär att fonden lånar ut pensionspengar till landet under en bestämd tidsperiod, och i gengäld betalar landet regelbundet en fast ränta. Det här skiljer sig från att investera i aktiebolag, där de som äger aktier har möjlighet att delta och rösta på företagets bolagsstämma.

Sett till ländernas utveckling de senaste åren är resultatet av fondens påverkan minst sagt blygsam. Totalt rör det sig om elva diktaturer som alla gjort sig skyldiga till att bryta mot mänskliga rättigheter i närtid. Kazakstan fick låna 180,3 miljoner, men det land som fått låna mest är Egypten, som totalt fick 397,4 miljoner. Egypten är också ett av de länder som har flest fängslade journalister och hamnar på plats 166 av 180 i Reportrar utan Gränsers pressfrihetsindex. Diktaturen i Azerbajdzjan har i jämförelse lånat ganska lite från fonden, endast 19,3 miljoner, men anses vara mindre demokratiskt än både Kazakstan och Egypten enligt ett demokratiindex sammanställt av tidningen The Economist. Landet har även anklagas för krigsbrott mot Armenien i konflikten om Nagorno-Karabach.

ANNONS

Efter kritik har Andra AP-fonden försvarat sitt agerande med att de inte gjort något fel enligt de nuvarande riktlinjerna. Istället menar man att det är upp till riksdagen och regeringen att besluta vilka länder de kan investera i. Men det är ett tunt försvar. Fonden har tidigare avstått från att investera i länder som Belarus och Pakistan, trots att länderna placerar sig på en liknande eller högre demokratinivå än vissa av dessa elva länder.

Att svenska pensionspengar inte ska stötta diktaturer som fängslar journalister, skjuter mot demonstranter eller begår krigsbrott borde vara en självklarhet. Då duger det inte att fonden avsäger sig sitt ansvar över investeringarna.

ANNONS