Skattar dig högt. Finansminister Magdalena Andersson (S) och en arbetsgrupp hon leder vill införa en miljonärsskatt och begränsa investeringssparkonton.
Skattar dig högt. Finansminister Magdalena Andersson (S) och en arbetsgrupp hon leder vill införa en miljonärsskatt och begränsa investeringssparkonton. Bild: Pontus Lundahl/TT

Svenskarnas sparnit ska inte beskattas, Magdalena Andersson

ISK-skatt drabbar den sparande medelklassen – inte den ”ekonomiska eliten”.

ANNONS

Det var ordet "miljonärsskatt" som debatten kretsade kring efter att Socialdemokraternas arbetsgrupp för jämlikhet, med finansminister Magdalena Andersson i spetsen, presenterade nya förslag i veckan (DN Debatt 29/5).

På så sätt var ordet väl valt. S ser gärna en debatt om hur "samhällets rikaste” ska kunna "bidra mer till välfärden”, som arbetsgruppen själva uttryckte det. Det är också just för att socialdemokraterna pratar om "den ekonomiska eliten” som det är viktigt att påpeka att deras förslag träffar många fler än så.

Ta till exempel förslaget om att kraftigt begränsa investeringssparkonton, ISK. Ett läckt dokument pekar på rejält höjd skatt för sparkapital som överstiger 100 000 kronor. Därmed skulle de allra flesta av de nästan 2,5 miljoner svenskar som har ISK träffas.

ANNONS

Finansministern har flera gånger framfört att Sverige har låga kapitalskatter, men som ekonomen (och tidigare S-tjänstemannen) Klas Eklund visar i sitt förslag till skattereform skulle de snarare behöva sänkas. Höga kapitalskatter missgynnar sparande inte bara för privatpersoner utan även för företag, och gynnar konsumtion. Företag som kan finansiera sin egen verksamhet – etablerade och välkapitaliserade företag – gynnas framför nya, växande företag i omogna branscher, och bromsar därmed strukturomvandling och innovation.

Finansministern borde istället rikta blicken mot konsumtionsskatterna. Som Spencer Bastani, docent i nationalekonomi och verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, pekar på i en ny rapport för tankesmedjan SNS, finns flera vettiga reformer att titta närmare på.

Momsen är en bred skattebas som inte har snedvridande effekter på samma sätt som inkomst- eller kapitalskatterna. Men i dagens system finns ett flertal undantag och olika momssatser. Biobiljetter, böcker och mat som handlas i livsmedelsbutiken beskattas lägre än strömningstjänster, talböcker och restaurangmat. Därtill finns ett antal branscher, varor och tjänster som är helt undantagna från moms.

Tidigare bedömningar från Svenskt Näringsliv gör gällande att en enhetlig skattesats och avskaffade undantag skulle ge statliga intäkter på 50-60 miljarder kronor. Därmed skulle en rad snedvridande och skadliga skatter kunna sänkas. Magdalena Andersson skulle också få utrymme att satsa på välfärden. Den enda nackdelen för S är möjligen att sådana reformer inte ger utrymme till utfall mot "samhällets rikaste” och "den ekonomiska eliten”.

ANNONS