Enkla jobb inom exempelvis restaurangbranschen är en bra väg in på arbetsmarknaden, men är svåra att få eftersom de är så få.
Enkla jobb inom exempelvis restaurangbranschen är en bra väg in på arbetsmarknaden, men är svåra att få eftersom de är så få. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Sverige behöver fler enkla jobb

Danmark och Tyskland klarar integrationen bättre

ANNONS

Hur ska fler utrikes födda komma in på arbetsmarknaden? Frågan har ställts under lång tid i den svenska politiken, men har därtill blivit mer angelägen i och med att de senaste årens stora flykting- och anhöriginvandring ställer stora krav på integrationsförmågan. Den gradvisa förbättring av sysselsättningen bland utrikes födda som skett sedan finanskrisen har dessutom tvärvänt som ett resultat av coronakrisen.

Frågeställningen, fast specifikt inriktad på utrikes födda med ursprung i Afrika och Mellanöstern – en av de verkligt utsatta grupperna på arbetsmarknaden – är också föremålet för studien “Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?”, skriven av ekonomerna Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger för tankesmedjan SNS.

ANNONS

Precis som i många andra studier för Ek, Hammarstedt och Skedinger fram de enkla jobben som en viktig lösning på integrationsproblematiken. Logiken är enkel: eftersom många av de nyanlända är lågutbildade och har begränsade språkkunskaper behöver de hitta jobb med lägre kvalifikationskrav.

Problemet är att Sverige har få av dessa jobb, vilket inte skett av misstag utan av medvetenhet. Grundtanken sedan socialdemokratin anammade den så kallade Rehn Meidner-modellen har varit att Sverige inte ska konkurrera med löner, utan med kompetens. Ingångslönerna har medvetet drivits upp för att lågproduktiva företag antingen ska utvecklas eller gå i konkurs. De arbetstagare som drabbas genom att prisas ut från arbetsmarknaden kompenseras med utbildningssatsningar.

Visst är det bra att möjligheterna att vidareutbilda sig är goda. Men det kommer inte att lösa de grundläggande problem som Sverige nu står inför. Snarare behöver, som ekonomerna bakom studien skriver, lönebildningen ses över och bli mer flexibel för lågkvalificerade jobb. Sänkta ingångslöner för sådana jobb skulle bidra till att skapa fler och göra den idag hårda konkurrensen om dem mindre. Såväl Danmark som Tyskland har betydligt högre andelar enkla jobb i ekonomin – och därmed bättre integrationsförutsättningar – utan att för den delen ha behövt ge upp sina arbetsmarknadsmodeller eller skapa något slags låglöneproletariat.

ANNONS

Socialdemokraterna lär fortsätta att motsätta sig detta, men reform i den riktningen behövs. Annars lär vi diskutera hur vi förbättrar integrationen även om några decennier.