Arbetskraftsinvandring. Det behövs en strategi för att göra Sverige mer attraktivt för exempelvis internationella talanger inom IT och forskning.
Arbetskraftsinvandring. Det behövs en strategi för att göra Sverige mer attraktivt för exempelvis internationella talanger inom IT och forskning.

Sverige behöver mer arbetskraftsinvandring

Sofia Nerbrand: Det råder kompetensbrist på många håll i landet och i flera branscher.

ANNONS

”Kommer det 10 000 tyska bögar till Sverige om vi går med i EU?!” Komikern Fredrik Lindström fångade i en famös Hassan-sketch från 1990-talet rädslan för att få hit fel främmande människor om gränskontrollerna tas bort.

I samband med EU-utvidgningen i början av 2000-talet varnade dåvarande statsminister Göran Persson för att mängder av människor från tio nya medlemsländer i Öst- och Centraleuropa skulle komma hit. Han ville se övergångsregler för att göra det svårare för nyblivna EU-medborgare att arbeta i Sverige.

Så blev det inte. Och vi har varken sett en flodvåg av tyska bögar eller slovenska kvinnor komma hit och ”ta våra jobb”. Trots att det kanske strider mot vår självbild är det inte fullt så attraktivt att komma till vårt land och och arbeta. Tyvärr. För vi behöver fler talanger och händer.

ANNONS

För tio år sedan liberaliserade alliansregeringen reglerna för arbetskraftsinvandring från länder som inte är med i EU. Hur gick det?

Ungefär 15 000 arbetstillstånd har beviljats per år sedan 2009. De flesta är ingenjörer från Indien och säsongsarbetare från Thailand. Några hundra kommer från Ukraina, Kina, Turkiet, Irak och USA.

Att det främst kommer IT-kunniga indier och thailändska bärplockare säger något om efterfrågan på arbetskraft i Sverige. Dels behövs fler kunniga personer för att hjälpa till med den pågående digitaliseringsrevolutionen. Dels saknas det folk som är villiga att ta tillvarata hela skörden i de gigantiska svenska skogarna.

Men det räcker inte på långt när. Sverige måste bli mycket bättre på att välkomna människor som vill komma hit och jobba – och låta dem stanna. Det råder kompetensbrist på många håll i landet och i flera branscher.

Dessutom finns gott om exempel på personer som varit här i åratal, men som på grund av ofta bagatellartade fel rörande ersättning och arbetstider, tvingas lämna Sverige. Dessa så kallade kompetensutvisningar är tragiska för den enskilde, men skadar också Sveriges konkurrenskraft. Välutbildade engelskspråkiga indier har världen som sitt arbetsfält. Varför välja ett litet land i norr med otydliga regler och en inte obetydlig risk för att bli utvisad?

ANNONS

I överenskommelsen som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet träffat ska ett särskilt visum för högkvalificerade som vill söka jobb eller starta företag ska införas. Arbetskraftsinvandringen ska värnas.

Moderaterna konstaterar samtidigt att det behövs en samlad talangstrategi i syfte att locka fler internationella topptalanger till Sverige (Dagens Industri 8/1). Fokus skulle ligga på att sätta stopp för kompetensutvisningarna och öppna för talangvisum för högkvalificerad arbetskraft. Genom att samla myndighetskontakter och information i ”one-stop-shops” skulle man kunna minska de praktiska problemen och underlätta vardagen för arbetskraftsinvandrare. Även den så kallade expertskatten – en skattelättnad för utländska experter och forskare – behöver bli ännu mer generös.

Dessutom krävs marknadsföring av karriär- och utvecklingsmöjligheter i Sverige utomlands.

Toppstudenter, entreprenörer och, spetsforskare – eller för den delen tyska bögar – kommer inte hit utan en god anledning.