Angripen. Vanliga räddningsfordon är svåra och farliga att använda i en krigszon, och Ukraina är i stort behov av militära varianter.

Alex Voronov:

ANNONS