Initiativtagare. Före detta SVT-vd:n Christina Jutterström är en av dem som vill att public service uppdrag utökas med risk för att lokaltidningar konkurreras ut.
Initiativtagare. Före detta SVT-vd:n Christina Jutterström är en av dem som vill att public service uppdrag utökas med risk för att lokaltidningar konkurreras ut. Bild: NORA LOREK / TT

Malin Lernfelt: SVT är inte lokaljournalistikens frälsning

Public service har en självklar plats i det svenska medielandskapet. Däremot är det inte rimligt att de statligt finansierade etermedierna aktivt konkurrerar ut lokala dagstidningar.

ANNONS

Public service är en omistlig del av vår demokrati, viktigare än någonsin. Det menar bland andra Christina Jutterström, före detta vd på Sveriges television och Jan Scherman, före detta vd på TV4, i en text på DN Kultur (DN 9/1).

De tidigare mediecheferna skriver med anledning av att direktiven för den utredning som ska lägga fram förslag om nästa statliga sändningstillstånd för SVT, SR och UR just nu arbetas fram. De planerar för ett upprop och i anslutning till det även ett initiativ till en fristående parallell utredning med uppgift att ta fram ett nytt avtal som “säkrar public service oberoende och bredd, och ger ett förstärkt uppdrag”.

ANNONS

Den borgerliga regeringen och deras stödparti SD har i Tidöavtalet kommit överens om att public service ska utvecklas och samtliga partier utom Liberalerna har även föreslagit att det bör göras nedskärningar. Något Jutterström med flera inte särskilt överraskande vänder sig emot.

Ett av de skäl som anges för att i stället öka resurserna till public service är att det behövs mer lokal journalistik. Det är helt sant sant. Men att SR eller SVT skulle vara räddningen för den nära journalistiken har de fel i. Tvärtom är det ett stort problem att de stora skattefinansierade etermedierna dagligen publicerar lokala och regionala nyhetstexter gratis på nätet. Det riskerar att helt konkurrera ut många av de tidningar som kämpar för sin överlevnad till följd av en vikande annonsmarknad. I stället för att skapa den mångfald som Jutterström och Scherman med flera så gärna vill se, bidrar SVT och SR genom sitt agerande till ett minskat utbud.

I ett svar till Jutterström, Scherman och övriga skriver Johan Taubert vd på tidningsutgivarna:

“Dagspressens annonsintäkter blir för varje år allt mindre. För de många lokaltidningarna, för vilka varje enskild prenumerant är mycket viktig, utgör den skattefinansierade textbaserade nyhetsjournalistiken en reell och ojämlik konkurrens. En färsk undersökning visar att 19 procent av de som valt att avsluta sin prenumeration på en digital dagstidning gjort det på grund av SVT:s digitala nyhetstjänst” (DN 12/1)

ANNONS

Taubert pekar även på att sannolikt är ett brott mot EU:s statsstödsregler att 32 procent av alla nyhetsartiklar på svt.se i dag endast består av text och 80 procent antingen saknar videoinnehåll eller har text som primärt format eftersom det påverkar konkurrensen på mediemarknaden på ett för de kommersiella medierna ofördelaktigt sätt.

Public service har utan tvekan en viktig roll att spela i det svenska medielandskapet. Inte minst eftersom mycket av den gedigna nyhets- kultur- och samhällsjournalistik som SVT och SR producerar är sådan som aldrig annars skulle göras. Men inte desto mindre är det rimligt att verksamheten och uppdraget ses över. Det är inte heller acceptabelt att public service aktivt konkurrerar ut lokala och regionala dagstidningar. Bara för att, som Jutterström med flera lyfter fram, “ den digitala tekniken har skapat närmast obegränsade möjligheter att informera, påverka och underhålla”, är det inte självklart att det är vad public service bör syssla med. Framförallt inte de två senare.

Är det något som också är en omistlig del av vår demokrati, viktigare än någonsin, är det faktiskt de lokala dagstidningarna. Något även public servicekramare borde förstå.

ANNONS