Lars Bäckström: Systemfel i vården ger inte vård på lika villkor

Övriga nordiska länder har avskaffat landstingen, fler partier än Kristdemokraterna behöver diskutera detta.