Väntan. Information om eller när tåget går kan ibland ta hopplöst lång tid.
Väntan. Information om eller när tåget går kan ibland ta hopplöst lång tid. Bild: Fredrik Persson/TT

Malin Lernfelt: Tågen backar in i framtiden

Om tågresor ska vara ett realistiskt alternativ för människor i framtiden behövs stora satsningar och bättre fungerande styrmedel.

ANNONS
|

Det styrmedel som regering och riksdag infört för att minska störningarna i järnvägstrafiken fungerar inte. Det menar Riksrevisionen i en aktuell rapport. Kvalitetsavgifter, vilket innebär att den part som orsakar en försening (till exempel Trafikverket) ska betala en avgift till den andra parten (till exempel SJ eller något annat järnvägsföretag) och regressrätt, vilket är ett komplement till kvalitetsavgifterna som ger järnvägsföretag rätt att begära ersättning för sina och sina kunders merkostnader, saknar enligt myndigheten förutsättningar att effektivt kunna motverka tågförseningar.

Att den svenska järnvägstrafiken är ett haveri kan ingen som varit i närheten av ett tåg den senaste tiden ha undgått. Att boka en tågresa är numera ofta som att spela roulette. Om eller när man kommer fram finns det inga garantier för. Har man tur är förseningen överkomlig. I värsta fall blir man fast halvvägs i väntan på en ersättningsbuss som kan vara full eller ickeexisterande.

ANNONS

Många är de som är på väg någonstans och blir sittande i timmar på centralstationer och resecentrum i väntan på besked utan att något sådant kommer. Plötsligt kan tåget efter att avgångstiden har blivit framflyttad gång på gång försvinna, utan ett spår från informationstavlan. Att söka ersättning för uteblivna eller försenade tåg eller taxiresor man tvingats till är dessutom så krångligt att många ger upp.

Enligt Trafikverket är antalet sent inställda avgångar fler än på 10 år

Det transportslag som i en tid då beroendet av fossila bränslen måste ned framhållits som framtiden, tycks i allt högre grad tillhöra dåtiden. De som kan och har råd väljer bort tåget till förmån för bil eller flyg. Sämre för miljön men bättre för såväl arbetsliv som för möjligheten att tillbringa tid med vänner och familj.

Under första halvåret 2022 var antalet tåg som ställdes in med kort varsel fler än under 2020 och 2021 tillsammans. Enligt Trafikverket är antalet sent inställda avgångar fler än på 10 år. Det duger inte. Sverige behöver en fungerande tågtrafik som människor kan lita på. Om hela landet ska leva och det ska vara möjligt att bo på en ort och arbeta på en annan samtidigt som vi minskar bilberoendet är tågen en grundförutsättning.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att följa upp och se över regressystemets kostnadseffektivitet och styreffekt. Man vill även att Trafikverket utvecklar metoder för att registrera orsakskoder för järnvägsföretagens följdförseningar. Det låter som en bra början. Det är bara för infrastrukturmininster Andreas Carlson (KD) och Trafikverket att sätta igång. Så här kan vi inte ha det.

ANNONS

ANNONS