Inställt. En alltför vanlig syn på landets tågstationer.
Inställt. En alltför vanlig syn på landets tågstationer. Bild: Janerik Henriksson/TT

Elin Larsson: Tåghaveriet är ett nederlag för staten

Försenade eller inställda avgångar och fordonsbrist har varit mer regel än undantag för den som försökt åka tåg den här vintern. Krisen för tågtrafiken är allvarlig och värre riskerar den att bli.

ANNONS

I ett land som Sverige måste tågen fungera. Det är avgörande för att kunna resa långa sträckor oavsett om det är på semester, till familjen eller det dagliga pendlandet till jobbet. Hittills denna vinter har vi kunnat se ännu en genomklappning. Tågen kommer och går inte som de ska och de avgångar som inte är inställda är sällan i tid. Den fullt normala vinterkylan har dessutom lett till att SJ har behövt dra in avgångar på grund av fordonsbrist. Utöver att ett stort antal individer drabbas så blir förseningarna en kostsam historia. Bara under 2024 förväntas tågförseningarna gå på mer än 3,6 miljarder kronor enligt Trafikverkets egen prognos.

ANNONS

Förtroendekris för SJ

När det så ofta är stora problem med tågtrafiken förlorar framförallt SJ, men också övriga tågföretag sin ställning som realistiska utförare av resor. Förutom en förtroendekris för ett statligt bolag ger det också människor inget annat val än att transportera sig medelst bil – även fast de gärna hade valt annorlunda. Alla de fördelar som finns med att åka tåg, som att man kan arbeta under tiden, koppla av, läsa en bok eller njuta av en god måltid försvinner när avgång efter avgång skjuts upp eller ställs in och passagerare blir strandsatta på perrongen. Därtill blir tågresandet än mindre flexibelt när SJ väljer att avskaffa den ombokningsbara biljetten. Även om den, enligt SJ själva, bara tillfälligt försvinner behöver SJ prioritera att göra tågresandet till ett mer attraktivt alternativ. I det måste det vara lätt och kostnadseffektivt för resenärerna att köpa flexibla biljetter istället för att behöva hugga in sin resa i sten sin resa lång tid i förväg.

Underhållet av järnväg är eftersatt

Felet är dock inte endast tågbolagens. De har inte fått de bästa förutsättningarna för att köra tåg till följd av såväl bristande spårunderhåll och dålig planering. Det stora ansvaret ligger på regeringen som måste ta frågan om tågen på allvar. Infrastrukturen är uselt underhållen och det är pinsamt. Där behövs ett lyft och det behövs över hela Sverige. Varken den nuvarande eller tidigare regeringar har prioriterat den befintliga infrastrukturen i den mån det behövs. Behovet är skriande och satsningar går inte att skjuta på till framtiden.

ANNONS

Underhållet för såväl väg som järnväg är kraftigt eftersatt och underhållsskulden tickar på. Trafikverkets egen inriktningsunderlag för perioden 2026–2037 visar att det behövs ytterligare 150 miljarder kronor till vägar och järnvägar fram till 2037. Om inte kommer pengarna inte räcka varken till nödvändigt underhåll eller redan beslutade investeringar. Utöver att individer drabbas är det skamligt att ett klimatvänligt resealternativ inte prioriteras högre av politiken. Svenskar en liten chans att ändra sina vanor när bilen är det enda tillförlitliga alternativet.

Ge SJ rätt förutsättningar

Man måste kunna lita på att tågen går när man ska ta sig till jobb eller nöjen. Detta oaktat om det är sol eller snö, kallt eller varmt. Ska staten tillhandahålla Sveriges största tågoperatör måste man också ge dem rätt förutsättningar för att köra tågen. Ska människor kunna färdas med tåg måste de kunna göra det på ett säkert, tillförlitligt och hållbart sätt. Så är det inte idag.

Elin Larsson
Liberala Nyhetsbyrån
Elin Larsson
ANNONS