Karl af Geijerstam: Tågresenärer drabbas av statens misslyckande

Statens grundläggande infrastruktur måste fungera. Underhållsskulden är för stor och måste betalas av.

Redan kund?Logga in här