Lars Bäckström: Telefon och bredband måste fungera i hela landet

Det gamla kopparnätet stängs nu ner. Men bredband i glesbygd är inte alltid lönsamt.