Parkgatan Uddevalla
Parkgatan Uddevalla Bild: Alex Kennegård

Trafiken måste flyta – även på Parkgatan

Om alla kräver farthinder överallt, fungerar inte trafiksystemet i Uddevalla.

ANNONS

En grupp boende vid Parkgatan i Uddevalla lämnade förra året ett medborgarförslag till Uddevalla kommun och krävde att hastigheten skulle sänkas till 30 kilometer i timmen, att gatan ska upphöra vara huvudled och att nya farthinder ska byggas.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu sagt nej till förslaget. De flesta bilister kör laglydigt, under 50 kilometer i timmen på gatan, visade en undersökning. Henrik Sundström, ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden, konstaterar att Parkgatan inte på långa vägar är den mest trafikfarliga platsen.

Visst bor det fler människor i området nu, men det var inte särskilt glest befolkat förr. Både äldre och barn bodde i kvarteren runt Parkgatan även för flera decennier sedan och det fanns en lekplats på Folkets park samt en kiosk som lockade till rörelse över gatan. Visst är det trafik på Parkgatan, men mellan Göteborgsvägen och Sörkälleparken finns fyra övergångsställen där trafikanter har en skyldighet att släppa fram de som går över gatan. Insändarskribenten som häromdagen påpekade att trafiksituationen inte kan ha kommit som en överraskning har alltså helt rätt.

ANNONS

LÄS MER:Grannarnas ilska: Kräver sänkt hastighet på Parkgatan

Att Parkgatan är huvudled är naturligt. Uddevalla kommuns trafik- och parkeringsstrategi innehåller en bilaga med en utmärkt översikt över trafiksituationen i staden. På en karta över centrala stadens vägnät kan man tydligt se vilka gator som är viktiga genomfartsgator i staden. Där ingår Parkgatan, som tillsammans med Sörkällegatan, Östergatan, Lagerbergsgatan och Göteborgsvägen omsluter centrum söder och norr om Bäveån. Det området delas av Asplundsgatan som också är en sådan genomfartsgata.

LÄS MER:Trafiken på Parkgatan kan inte ha kommit som en överraskning

Alla gator ingår i ett system i staden där trafikströmmarna är planerade. Om farten sänks vid Parkgatan får det konsekvenser för hela trafikflödet i staden. Dessutom är trafiksäkerheten idag bättre än någonsin. Väjningsplikten vid övergångsställen respekteras av de flesta. Nya bilar är utrustade med sensorer som varnar för faror.

Kommunens beslut har överklagats till förvaltningsrätten, men där har nog de klagande en minimal chans att vinna. Kommunen har ett ansvar att se till hela stadens trafiksituation och inte lyssna på alla lokala opinioner längs enskilda gator. För summan av alla lokala åsikter blir verkligen inte den optimala trafikplaneringen, eller ens den mest demokratiska. Snarare tvärtom.