Karl af Geijerstam: Uddevalla Energi gör rätt som undersöker platser för vindkraft

Att undersöka alla möjligheter som finns för att öka energiproduktionen ligger i Uddevalla Energis uppdrag. Uddevallas vindbruksplan borde inte lägga en död hand över vindkraftsutbyggnaden i kommunen.