Vård. Vitalij och Olena gör sitt bästa för patienterna på ett sjukhus i Ukraina, men att rätt utrustning saknas innebär en stor utmaning.
Vård. Vitalij och Olena gör sitt bästa för patienterna på ett sjukhus i Ukraina, men att rätt utrustning saknas innebär en stor utmaning. Bild: Alex Voronov

Alex Voronov: Ukrainska sjukhus behöver bättre utrustning

Det frontnära sjukhuset tar varje dag emot mellan 100 och 150 skadade soldater. Kirurgerna saknar rätt verktyg för att hjälpa alla.

ANNONS
|

Kirurgen Vitalij Sytjov har inte varit hemma sedan februari 2022. Det är något han delar med många av sina kollegor i Ukraina. I detta krig hade de kunnat klona sig flerfalt men ändå inte räcka till.

Vi befinner oss på Vitalijs arbetsplats, på ett medelstort sjukhus nära östfronten som jag är ombedd att inte nämna av säkerhetsskäl. Detta lasarett hör till andra etappen. Hit förs skadade ukrainska soldater som passerat en första sortering på en så kallad stabiliseringspunkt närmare frontlinjen.

Det handlar om mellan 100 och 150 skadade varje dag. Många opereras på plats, andra skickas vidare till större och bättre utrustade sjukhus. En del skrivs ut efter ett par dagars vård, några stannar uppåt två veckor.

ANNONS

Målet är att soldaten ska återvända till fronten, säger Vitalij. Men det är komplicerat. Ett så stort antal patienter hade överbelastat vården i vilket land som helst, helt enkelt för att inget vårdsystem är anpassat till krig. Problemet är både volymen och vårdinsatsernas karaktär.

Fyra femtedelar av soldaterna har splitterskador. En del granatsplitter kan eller måste lämnas kvar i kroppen, i alla fall ett tag, annat måste plockas ut omedelbart. Vitalijs kollega Olena Ponomarenko har fotograferat skrot som hon har dragit ut ur soldaterna. Vissa metallbitar är några millimeter i bredd medan andra är som en halv handflata.

En vanlig metod för att få ut splittret är att använda magnet som kommer åt även där man inte ser eller känner med andra verktyg. Problemet är att magnet inte fungerar på all metall, exempelvis inte på den som finns i 80-millimeters- och gevärsgranater, eller i sådana som används i granatsprutor. I det läget får läkarna röntga, titta på röntgenplåten, känna sig fram i kroppen, plocka ut, röntga igen och så vidare. Det är svårt och tidskrävande.

Bättre utrustning hade gjort det möjligt att hitta och plocka ut granatbitar snabbare. Olena visar mig en sådan maskin, en så kallad C-båge. Det är en genomlysningsapparat som man använder för att röntga i realtid samtidigt som man opererar.

ANNONS

En ny C-båge kostar 300 000 kronor och uppåt. Det är inga jättesummor för att återställa skadade kroppar. Men det är pengar som sjukhuset inte har. C-bågarna finns på större vårdinrättningar i bland annat Kiev och det är där dessa operationer nu måste göras. Det betyder tidsförlust och större risker. Ny utrustning kommer in i form av privata donationer men det är en stor vårdapparat som behöver täckas.

För kirurgerna är det frustrerande att veta vad som krävs men inte kunna utföra jobbet för att man saknar rätt verktyg. Många gånger leder det till att soldater som hade kunnat fortsätta strida aldrig återvänder till fronten. Skadorna kan bli permanenta, amputationerna onödigt många.

De som blir svårt invalidiserade får ett liv i isolering i de allra flesta fall. Det ukrainska samhället är inte anpassat för dem.

Desto viktigare att sökarljuset i den västhjälp som slussas till Ukraina inte missar de här behoven. Skador är en del av kriget och kirurger som Vitalij och Olena måste ges möjlighet att utföra sitt jobb. Även det är ett bidrag till Ukrainas uthållighet och försvarsförmåga.

ANNONS