Kostnaden för att värma upp huset blir en allt viktigare del av boendekalkylen. Det kan få konsekvenser.

Karl af Geijerstam: