EU. Unionen behöver stärkas, men medlemsstaterna har olika intressen.
EU. Unionen behöver stärkas, men medlemsstaterna har olika intressen. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Vad händer om Nya Hansan får vind i seglen?

Om subregionala grupperingar växer i styrka och odlar särintressen försvagas EU.