Hjärtat i Bohuslän. Här ser man en ”pulserande rörelse av människor och varor”, enligt besöksnäringsstrategin.
Hjärtat i Bohuslän. Här ser man en ”pulserande rörelse av människor och varor”, enligt besöksnäringsstrategin. Bild: Björn Bjuggren

Karl af Geijerstam: Vaga formuleringar är ingen strategi för turismen

Uddevallas nya strategi för besöksnäringen sågades av oppositionen i kommunfullmäktige. När man läser den förstår man varför.

ANNONS

Turism och besöksnäring sysselsätter över 100 000 personer i Sverige. Förra året noterades 68 miljoner gästnätter, vilket är på samma nivåer som före pandemin. Den utländska turismen gynnas av den svenska kronan. Enligt Tillväxtverket (31 januari) upplevs nu Sverige som billigt även av tyskar och danskar (och inte bara norrmän).

I Uddevalla var omkring 1 600 sysselsatta inom turistnäringen år 2018 (troligen minst lika många idag) och besöksnäringen omsatte 2,5 miljarder i Uddevalla (av 249 miljarder i total turismkonsumtion i Sverige). Detta kan man läsa i Uddevallas nyligen antagna Besöksnäringsstrategi. Man kunde ju tro att denna skulle vara omfångsrik och intressant att läsa med tanke på turismens stora betydelse för landskapet och staden. Men den antagna strategin är en tunn soppa.

ANNONS

Efter lite inledande statistik får man reda på ett en undersökning visar på låg kännedom om staden Uddevalla. En så kallad SWOT-analys (på en sida) säger bland annat att ”kriser kan påverka turismindustrin negativt”. Vem kunde ana?

Sedan följer lite reklambyråfloskler som ”Uddevalla, en levande pulsåder som förenar och berikar Bohusläns hjärta”. Man kan också läsa att ”kulturella arrangemang, insvepta i historiens kontext, skapar en oumbärlig kraft”.

Till sist kommer några fokuspunkter (sex stycken) varav en är att Uddevalla bör ha en stark varumärkesidentitet. Infrastrukturen är viktig (så att folk kan ta sig till kommunen) och det är bra om staden får fler evenemang och festivaler. Ganska självklara saker som inte kan ha krävt så många workshops med post-it-lappar att komma fram till.

Det är inte förvånande att den samlade oppositionen totalsågade majoritetens förslag i kommunfullmäktige, inte bara en gång utan två gånger. Oppositionen försökte först att tvinga fram en bättring genom återremiss, men till ingen nytta. I reservationen kan man läsa att det har genomförts ett arbete tillsammans med besöksnäringsföretagare, Uddevalla Turism och Destination Uddevalla. Men resultaten av det arbetet återfinns inte i det förslag som majoriteten lämnade till fullmäktige.

En strategi bör ge någon slags vägledning eller indikation om vad kommunen vill med besöksnäringen. Förvaltningarna ska veta i vilken riktning politiken vill gå och privata aktörer kan få reda på vad man kan förvänta sig från kommunens sida. Det är dock svårt att utläsa i strategin. Därför menade oppositionen med rätta att dokumentet saknar värde.

ANNONS

Den som väntar på besked kommer dock att få detta, berättade kommunalrådet Martin Pettersson (SD) i debatten. ”Utifrån fokusområdena ska en handlingsplan upprättas som följs upp årligen av kommunstyrelsen”, som det står sist i strategin. Nästa år kommer alltså en handlingsplan utifrån ganska vaga formuleringar, vilket innebär att man nog kan förvänta sig vad som helst.

Det finns 289 andra kommuner som också vill stärka sitt varumärke. Att staden finns mellan hav och fjäll och har en historia är faktiskt inte jätteunikt. En strategi för Uddevalla kräver mer än vaga formuleringar som skulle kunna passa för vilken kommun som helst.

ANNONS