Residenset i Vänersborg. Här har regionstyrelsen sina möten, men nu letar regionen efter andra lokaler i staden.
Residenset i Vänersborg. Här har regionstyrelsen sina möten, men nu letar regionen efter andra lokaler i staden. Bild: Karl af Geijerstam

Välkommen satsning på regionens huvudstad

Känn ingen sorg för att regionen lämnar Residenset, Vänersborg!

ANNONS

För två år sedan invigdes Västra Götalandsregionens nya kontorshus i Göteborg. En skyskrapsliknande byggnad tornar upp sig bakom Bergslagsbanans gamla stationshus. Där arbetar omkring 1 500 av regionens tjänstepersoner – när det inte är pandemi. I Skövde stod ett nytt Regionens hus färdigt i december 2018 med plats för 400 arbetsplatser.

Västra Götalandsregionens Regionens Hus i Göteborg.
Västra Götalandsregionens Regionens Hus i Göteborg. Bild: Paul Björkman

I Vänersborg arbetar den politiska ledningen i det gamla länsresidenset, där landshövdingen för Norra Älvsborgs län tidigare hade sitt kontor. Resten av organisationen återfinns främst i Norra Älvsborgs landstings gamla lokaler, en 70-talsbyggnad i utkanten av Vänersborgs centrum. Residenset är i och för sig en vacker och imponerande byggnad. Men särskilt praktisk är den inte. Dessutom är det staten som äger byggnaden, regionen är bara hyresgäst.

ANNONS

Det är inte bara regionstyrelsen som sammanträder i Vänersborg. Det har också regionfullmäktige gjort innan Vänersborgs kommun tvingades riva sin sessionssal på grund av problem med lukt och mögel. Men nu har en helt ny sessionssal fått bygglov av kommunens byggnadsnämnd.

Regionen har nu fattat det strategiska beslutet att det ska bli nya lokaler även i Vänersborg. Det innebär att regionstyrelsen lämnar Residenset. Regionen kan bygga en helt ny kontorsbyggnad eller samla alla verksamheter i en befintlig byggnad. En utredning ska ge svar på den bästa lösningen. Det är ett klokt beslut. Västra Götalandsregionen är ekonomiskt och demografiskt koncentrerad till Göteborgsområdet. Men regionen är – och kommer att förbli – mycket större än Göteborg. Som regiondirektör Ann-Sofie Lodin konstaterar i nyhetsartikeln häromveckan är beslutet en viktig signal om att Vänersborg är huvudstaden i Västra Götalandsregionen.

Beslutet innebär att regionen lämnar flera hyrda lokaler i Uddevalla och Vänersborg. Årskostnaderna för lokalerna räknar man med ska minska, eftersom det sammanlagt blir mindre ytor och därmed mindre kostnader för städning med mera. Omkring 700 personer kan ha sina arbetsplatser i de nya lokalerna. Pandemin har visat att behovet av kontorsytor kommer att bli mindre i framtiden eftersom många fortsättningsvis kommer att jobba hemifrån.

ANNONS

Det finns ingen anledning för regionen eller Vänersborg att sörja för att regionen lämnar Residenset. Staten finner nog andra goda hyresgäster till byggnaden. Däremot finns det anledning att glädjas över att regionen och kommunen nu har satt ned foten och investerar i nya fräscha lokaler. Regionstyrelsen kommer fortsatt att ha sitt säte i Vänersborg, inte bara i teorin utan också i praktiken. Regionfullmäktigeledamöterna är varmt välkomna tillbaka för att hålla möten i nya sammanträdeslokaler i Vänersborg – regionens huvudstad.