Värdegrunder som inte betyder något alls

Max Eskilsson: När öppna dörrar slås in riskerar stora resurser och arbetstimmar avsättas förgäves.

ANNONS

Vad innebär det att kommuner har en värdegrund? Allt och inget, tydligen. Nyligen uppmärksammade tidningen Dagens Samhälle (31/10) att de högstämda dokumenten ofta består av en uppsättning stora men likväl vaga ord. Därför måste vi tala om värdegrunden – närmare bestämt dess syfte.

Visst är strategier och riktlinjer direkt nödvändiga för stora organisationer. Men det brukar vara möjligt att uppnå genom vanliga styrdokument. Frågan är vilken roll så kallade värdegrunden egentligen ska fylla. Slutsatsen Dagens Samhälle drar efter att ha gått igenom svenska kommuners värdegrunder är intressant: “Häpnadsväckande många kommunala värdegrunder verkar dock inte betyda något alls.” I artikeln exemplifieras hur ord som “öppenhet”, “engagemang”, “rätt kvalitet” och “ansvar” ofta används. Förståeligt nog försvarar fem kommundirektörer som intervjuas i reportaget värdegrunderna. De menar att verksamhetsstyrningen underlättas och att värdegrunden indirekt engagerar både medarbetare och invånare. För all del, om en kommun antagit en värdegrund ligger det nära till hands att tro – eller åtminstone kommunicera – att den påverkar arbetet. Men vilken roll denna ordsammansättning faktiskt spelar på riktigt förblir oklart.

ANNONS

I en krönika fångar frilansskribenten Daniel Persson väl in problematiken med de vanligt förekommande värdegrundsbegreppen: “Tror någon att det kommer att göra någon skillnad alls för en kommuns utveckling vilka värdeord de väljer för sin värdegrund? Kommer en kommun som kör på ”trygghet, omtanke, kundfokus” sakta att halka efter grannkommunen som valde ”kompetens, öppenhet, respekt”?” (Dagens Samhälle 11/11). Han har rätt: Det finns knappast en poäng med högstämda ordmoln utan substans – hur viktigt och inspirerande kommittén som stod bakom framtagandet än tycker resultatet blev.

Budskapen i kommuners värdegrunder framstår ofta som så oförargligt fina att formuleringarna blir svåra att kritisera. Vad sägs om “Du är en av oss”? Gränsen mellan det okontroversiella och det rent intetsägande är helt enkelt hårfin. Kanske är det därför någon större debatt om värdegrunderna inte på allvar uppstått. Men värdegrunder utan faktiskt syfte är ett reellt problem. När öppna dörrar slås in riskerar stora resurser och arbetstimmar avsättas förgäves. Inte sällan fakturerar konsulter stora summor för att leda dylika projekt. Än värre är att den glättiga positivitet som genomsyrar värdegrunderna kan invagga falsk trygghet – och riskerar tona ned verkliga verksamhetsproblem.