Karolinska universitetssjukhuset har beslutat att stoppa nya hormonbehandlingar av barn och unga.
Karolinska universitetssjukhuset har beslutat att stoppa nya hormonbehandlingar av barn och unga. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Malin Lernfelt: Vårdskadorna i transvården får inte sopas under mattan

Förhoppningsvis leder Uppdrag gransknings avslöjande till politisk insikt och snar förändring.

Det här är en ledartext. Bohusläningen är oberoende liberal.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Under en internationell transvårdkonferens i Göteborg i augusti invigningstalade representanter för RFSL. De ifrågasatte den kritik som riktats mot bristen på vetenskaplig grund och patientsäkerhet inom transvården. Inför vårdpersonal och forskare underströk RFSL att de önskade mindre fokus på riskerna med de behandlingsmetoder som idag används på omyndiga, och större fokus på riskerna med transfobi.

Att lyfta transfobin är naturligtvis viktigt, men det är absolut inget skäl att sluta uppmärksamma de allvarliga biverkningarna som är följden av vissa behandlingsmetoder eller för den delen de vårdskador som barn drabbats av de senaste åren. Nyligen avslöjade SVT:s Uppdrag granskning (24/11) att flera barn fått skador inom transvården och att läkare på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm känt till detta men inte berättat det för någon utanför sjukhuset.

ANNONS

Patienterna och deras föräldrar har förts bakom ljuset. När Karolinska i maj i år beslutade att stoppa nya hormonbehandlingar av barn och unga inom transvården på grund av att “vetenskapligt stöd saknas och det finns risk för potentiella biverkningar” (SVT 25/11) fanns redan flera konkreta fall. Eftersom informationen om de vårdskadade barnen inte delades med övriga kliniker runt om i Sverige har man på flera håll fortsatt att hormonbehandla barn med könsdysfori.

Något som i värsta fall kan ha lett till oåterkalleliga skador. En familj som Uppdrag granskning haft kontakt med berättar om hur deras barn i 10-årsåldern börjar behandlas med pubertetsblockerande hormoner. Några år senare mår barnet allt sämre psykiskt och har dessutom ont i ryggen. Undersökningar visar till slut att skelettet är poröst och ryggkotor har förändrats, barnet har stannat i växten och får diagnosen benskörhet. Trots det görs till en början ingen avvikelserapport.

Under flera år har barnläkare och forskare utanför transvården krävt ett stopp för behandling med hormonterapi på barn och unga eftersom det saknas vetenskapligt stöd för behandlingarna. Man har lyft fram de allvarliga biverkningarna som innefattar alltifrån sterilitet till benskörhet, självskadebeteende, stroke, leverpåverkan och cancer. Men deras varningar har drunknat i det politiska trycket att leverera det transrörelsen efterfrågar och den i det närmaste religiösa tron på så tidig könskorrigering som möjligt från de som arbetar inom transvården.

ANNONS

Förhoppningsvis leder Uppdrag gransknings avslöjande till politisk insikt och snar förändring. Barn som upplever könsdysfori ska självklart respekteras och tas på allvar. Men omyndiga med växande kroppar ska inte erbjudas riskfyllda behandlingar vars oåterkalleliga konsekvenser de är allt för unga för att förstå. All sjukvård som ges i Sverige måste vara baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att operera bort brösten på 14-åringar eller behandla 10-åringar med hormoner som förstör deras skelett får aldrig vara ett sätt att motarbeta transfobi, oavsett vad RFSL tycker.

ANNONS