Kris. Världen står inför en katastrofal situation vad gäller livsmedelsförsörjningen, sedan Rysslands invasion av Ukraina stoppat produktion och export av livsmedel.
Kris. Världen står inför en katastrofal situation vad gäller livsmedelsförsörjningen, sedan Rysslands invasion av Ukraina stoppat produktion och export av livsmedel. Bild: Vitaly Timkiv

Joakim Broman: Världen måste stoppa Putins svältkatastrof

En extrem livsmedelskris tornar upp sig. Nu måste Sverige, EU och Nato agera för att mildra effekterna.

ANNONS

Situationen för världens livsmedelsförsörjning var allvarlig redan innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Kraftigt stigande gaspriser under hösten – delvis en följd av ryskt maktspel – hade fått priset på konstgödsel att rusa. Ihop med stigande drivmedelspriser innebar det minskande marginaler för jordbruket. Därtill har Kina varnat för minskande export på grund av försenad plantering förra året.

Sedan kom invasionen, och plötsligt står världen inför en extremt allvarlig situation. Ryssland och Ukraina står för 12 procent av världens exporterade kalorier. Den handeln upphör eller begränsas kraftigt i och med kriget.

Många EU-medborgare kommer att drabbas av mycket höga matpriser, men den verkliga katastrofen lär drabba utvecklingsländer med låg grad av egenförsörjning. En rad länder i Mellanöstern och Afrika är starkt beroende av livsmedelsimport. Risken för svältkatastrofer är nu stor inte bara i mycket fattiga områden utan i en lång rad länder.

ANNONS

Krisen behöver omedelbar respons, men som som tidskriften The Economist skriver (19/5) riskerar oroade politiker att förvärra situationen genom exportrestriktioner. Det påminner om många länders hantering av skyddsutrustning under inledningen av coronapandemin.

Lärdomen efter pandemins inledande skeden blev dock den motsatta: det var handel som gjorde att den ökade produktionen av skyddsutrustning kunde hamna på rätt ställen i rätt tid. Ansträngningar för att hålla världshandeln med livsmedel igång kan därför bli mycket värdefulla.

Men världen, och inte minst EU, måste också göra mer för att försöka rädda det ukrainska jordbrukets produktion. The Economist pekar på att en hel del majs och korn finns kvar i Ukraina från förra året, som måste flyttas för att ge plats för årets skördar. Men Ryssland blockerar fortfarande Ukrainas hamnar.

EU-kommissionen undersöker möjligheterna att transportera godset med tåg (Euronews 12/5). Ett alternativ skulle kunna vara att Nato erbjuder fraktfartyg fri lejd genom Svarta havet.

En sådan sak skulle säkert från ryskt håll uppfattas som ännu en "provokation”, men när miljoner liv står på spel är det inte läge att lyssna på den ryska propagandan.

Det är också värt att påminna om att Ryssland inte bara orsakat livsmedelskrisen, utan verkar göra vad de kan för att förvärra den. Högt uppsatta EU-tjänstemän som Politico (20/5) pratat med tror att Putin försöker att driva fram en ny flyktingvåg mot Europa.

ANNONS

Putin tvekar inte med att använda miljoner liv som brickor i ett spel. Sverige, EU och Nato måste göra allt som går för att stoppa det, och få ut den mat som finns till världens behövande.

ANNONS