Rysslands krig mot Ukraina är också ett krig mot oss.
Rysslands krig mot Ukraina är också ett krig mot oss. Bild: Efrem Lukatsky

Alex Voronov: Väst måste vinna kriget mot Ryssland

Västledare måste sluta upprepa att vi inte är och inte vill hamna i krig med Ryssland. Detta krig är redan en realitet – ett krig som vi måste vinna.

ANNONS

Är vi i krig med Ryssland? Den svenska och alla andra västregeringars svar är ”nej”. De säger det uttryckligen, både som svar på direkta frågor och på eget initiativ.

Det är ett felaktigt förhållningssätt eftersom det försvagar oss och Ukraina, och stärker Ryssland. Marek Menkiszak på polska Centret för Östeuropastudier (OSW) benade ut detta i en policyrapport i våras om hur Ryssland ska besegras: ”Winning the war with Russia – the west’s counter-strategy towards Moscow”.

Först och främst: Vi är i krig med Ryssland, eftersom detta krig inte handlar om formella definitioner utan om realiteter. Menkiszak påminner om att krig för Ryssland är ett bredare begrepp än militärt våld, och att man agerat mot väst enligt den doktrinen under många år. Den ryska regimen har försökt destabilisera västdemokratier genom dataintrång hos politiska partier och myndigheter och genom betalda klientpartier. Man har utfört cyberangrepp mot kritisk infrastruktur, banksystem och rättsväsende, sprängt ammunitionsförråd (Tjeckien och Bulgarien), försökt genomföra statskupp (Montenegro) samt utfört en lång rad mord och mordförsök, på västländers territorium, däribland med radioaktiva vapen (Storbritannien).

ANNONS

En väpnad strid ägde rum 2018 i Syrien mellan amerikanska styrkor och Wagner som agerade på uppdrag av den ryska staten. Uppskattningsvis ett par dussin Wagnersoldater dödades. Västländer förser den ukrainska armén med vapen, soldatträning och underrättelser. Ukraina inte bara informerar sina allierade om utan även diskuterar operativa frågor med dem.

Tusentals västerländska frivilliga strider för den ukrainska armén. Flera länder vars lagstiftning tidigare förbjöd sådan krigstjänstgöring har genomfört lagändringar i det syftet. Lettlands regering uppmuntrar till och med sina medborgare genom information på försvarsministeriets hemsida om hur man tar värvning i Ukraina.

Våra regeringar bör acceptera denna realitet

Allt detta gör kriget mellan väst och Ryssland till en realitet. Att Ryssland befinner sig i krig mot Nato och ”det kollektiva väst” har för övrigt varit ett stående budskap hos ryska statliga mediepropagandister sedan februari 2022 och har upprepats av bland annat försvarsminister Sergej Sjojgu. Våra regeringar bör acceptera denna realitet. Steg ett är att sluta säga att vi inte är och inte vill hamna i krig med Ryssland. Dessa budskap dämpar knappast den ryska regimens aggressionslust. Tvärtom uppfattar Moskva dem som tecken på svaghet. När Rysslands härskare ser att väst iakttar restriktioner i sitt stöd till Ukraina, ökar deras segertro och drivkrafterna att investera i den.

ANNONS

Utgångspunkten hos västregeringar måste vara en annan. Vi måste lägga hela tyngden av våra resurser och förmågor bakom Ukrainas krigsseger. Det innebär bland annat, som Menkiszak lyfter fram, att ta bort alla begränsningar i leveranser av konventionella vapen till den ukrainska armén liksom bruk av dem. Ukraina måste få använda västvapen för att angripa mål i Ryssland, något som vi förbjuder ukrainarna i dag.

Och Ukraina måste få mycket mer av allt genom att hela västs militärindustriella kapacitet ställs till Ukrainas förfogande. Vi är i krig med Ryssland och vi måste vinna kriget.

ANNONS