Tvångsanslutning. Ett exempel på äganderättens svaga ställning.
Tvångsanslutning. Ett exempel på äganderättens svaga ställning. Bild: Janerik Henriksson/TT

Elin Venholen: Vattenlagstiftningen utmanar den enskilda äganderätten

Tvångsanslutningar till det kommunala VA-systemet är inte bara betungande kostnader för fastighetsägare, utan utmanar också själva essensen av individuell äganderätt.

ANNONS
|

I Sverige har äganderätten varit skyddad i regeringsformen med sin nuvarande lydelse sedan 1994, men skyddet är långt ifrån absolut. Det som faktiskt skyddas av grundlagen är att den enskilde har rätt till full ersättning om mark exploateras. Staten eller det allmännas nytta av egendom ger omfattade möjligheter att inskränka den enskildes äganderätt, vilket kan få stora konsekvenser för individen.

Det har visat sig att äganderätten har ett mycket litet värde när staten ser ett behov av en fastighet. Mark omvandlas till naturreservat eller tvångsexploateras för att vindkraftverk ska byggas utan att den enskilde kan stoppa det. Centrum för rättvisa, som jobbar med att driva rättsprocesser mot staten när medborgares fri- och rättigheter kränks, har drivit många fall där äganderätten hotas av stat och kommun. Flertalet ärenden har rört kommuner som tar ut höga gatuavgifter innan det ens finns några vägar att använda. I dessa fall har de enskilda ofta fått rätt, men först efter lång väntan och med stora ekonomiska konsekvenser.

ANNONS

Både skyddet för äganderätten och respekten för den är för svag i Sverige. Det är centralt för alla medborgare, oavsett hur mycket man äger, att staten inte godtyckligt tar egendom ifrån en.

Ett av de senaste exemplen på äganderättens svaga ställning är olika kommuners beslut att tvångsansluta hushåll till det kommunala VA-systemet, då till en stor kostnad för fastighetsägaren. Priset skiljer sig åt mellan kommuner, men det är inte ovanligt att människor betalar över 100 000 kronor enligt Villaägarnas riksförbund. Skälen för tvångsanslutningarna är den lagstiftning som ålägger kommunen ett stort ansvar för vattenkvaliteten, men även om en enskild ägare har en bättre fungerande lösning så är det svårt för denne att utmana kommunen. Tidigare i år genomfördes en lagändring för att underlätta enskilda lösningar, men lagförslaget har ännu inte fått önskad effekt.

Ingen förespråkar att människor ska dricka smutsigt eller farligt vatten

I början av oktober rapporterade SVT om Ingemo som tvångsanslutits till Nybro kommuns VA-system till den saftiga notan på 154 000 kronor. Den summan har inte Ingemo, som är pensionär, råd att betala. Inte heller har hon råd att utmana kommunens bedömning av hennes enskilda avlopp med nya prover. Om äganderätten verkligen handlade om den enskildes rätt borde Ingemo själv få bestämma över sin egen fastighet och sitt avlopp. Det finns inte heller något allmänt intresse av att enskilda skuldsätts utan möjlighet att bevisa att deras lösning fungerar.

ANNONS

Ingen förespråkar att människor ska dricka smutsigt eller farligt vatten, men det går knappast att påstå att det allmänna vattensystemet är någon garanti för att vattnet är rent. Ronneby kommuns vattenbolag har blivit stämda av sina invånare för höga halter av PFAS i vattnet, som bland annat är cancerframkallande. Även Uppsala kommun har problem med dessa ämnen i vattnet. År 2010 plågades Östersunds kommun av ett parasitutbrott som spred en svår magsjuka via dricksvattnet.

Det finns inget som garanterar att det kommunala vattnet, med sin dyra prislapp, ger någon säkerhet. Att enskilda ändå tvingas betala för dessa lösningar är ett exempel på äganderättens svaga ställning. Om inte skyddet stärks framstår äganderätten närmast som en illusion, där individen i slutändan får betala priset för statens bristande respekt.

Elin Venholen
Liberala Nyhetsbyrån
Elin Venholen
ANNONS