Annika Westh: Vi kan göra mycket mer för ett renare hav i Bohuslän

Vattendrag och kust känner inte av våra nations-, eller kommungränser varför samarbete är nödvändigt.