Vi kommer inte undan Kinas övervakning

Även företag med handel med Kina kommer att hamna i kontrollsystem

ANNONS

1984, släng dig i väggen. Det övervakningssystem som kommunistiska Kina nu bygger upp slår allt mänskligheten hittills upplevt. Diktaturens 1,4 miljarder invånare kommer från och med nästa år att kontrolleras och påverkas in i minsta detalj.

Europeiska handelskammaren i Kina varnar nu också utländska företag för det sociala kontrollsystemets omfattning och konsekvenser. ”De har skaffat sig verktygslådan för att i framtiden tvinga oss att rätta in oss i det politiska ledet”, säger handelskammarens ordförande rätt ut.

Utvecklingen är djupt obehaglig. Vi talar om en kommunistisk enpartistat som skickar oliktänkande och minoriteter till omskolningsläger och avrättar fler medborgare än något annat land i världen.

ANNONS

Med det nya kontrollsystemet kommer staten att med appar och kameror registrera vanliga människors alla göranden och låtanden. Varenda pryl man köper, vem man umgås med och vad man pratar om ligger till grund för ett så kallat medborgarbetyg. Betalar man inte räkningar i tid, går mot röd gubbe eller på annat vis misshagar de styrande får man inte köpa tågbiljetter, låna pengar på banken eller en jobbefordran.

Även utländska företag har börjat bedömas på hittills 300 områden. Det rör sig om allt från skatteinbetalningar till cybersäkerhet. Hur ett företag uppför sig får konsekvenser. Får ett bolag höga poäng kan det räkna med större tillgång till den kinesiska marknaden och lägre skatt. Sköter sig däremot inte företaget på det vis den kinesiska regimen vill får det sämre förutsättningar att göra affärer, till exempel genom att inte få delta i anbudsförfaranden. Företag kan också utsättas för sanktioner eller bli svartlistade, enligt Europeiska handelskammaren i Kina.

Det sociala kontrollsystemet är på väg att bli verklighet och kommer att kräva mycket arbete för företagen. Systemet är nämligen inte transparent och kan förändras löpande. Det ställer höga krav på moraliska avvägningar. Västerländska företagsledningar och ägare behöver här och nu ta ställning: Hur långt kan de sträcka sig utan att helt gå emot sin värdegrund?

ANNONS

Det gäller särskilt när kriterierna i de sociala kontrollsystemet hamnar i konflikt med demokratiska principer.

Mittens rike går inte att tänka bort för oss som lever utanför det. Dess gigantiska inre marknad, produktionsapparat och geopolitiska ambitioner gör Kina till en del av vår vardag – vare sig vi vill eller inte.

Ändå måste det finnas gränser. En totalitär stat står mot det öppna samhället. Ingenstans märks kraftmätningen så tydligt som i Hongkong. Uppåt två miljoner människor har med risk för sina liv under de senaste tre månaderna demonstrerat mot att kunna bli överlämnade till Kina.

Den forna brittiska kronkolonin ska enligt avtalet ha kvar sin frihet och självständighet fram till år 2047, men Peking har länge tullat på ”ett land, två system”.

Konflikten äger alltså inte rum långt borta i Kina. Hongkongbornas strid för demokrati och personlig integritet är också vår – inklusive västerländska företags.