Lars Bäckström: Vi måste ta avstånd från män som slår kvinnor

Allt våld, både fysiskt eller med ord om krav på kläder och vandel, förtjänar att beläggas med skam. Men den drabbade ska inte bära skammen.