MALMÖ 2021-01-12 
Sveriges rikes lag - lagbok och dommarklubba - tingsrätten i Malmö ( Malmö tingsrätt ). 
Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090

Viktig dom i fallet om "kulturell svimning"

Jag är lättad över att tingsrätten dömde Västra Götalandsregionen för att ha diskriminerat en man, när de utgick från att han fejkade symptom. I själva verket hade han drabbats av en stroke, skriver chefredaktören Gunilla Håkansson

ANNONS

CHEFREDAKTÖREN ■ I veckan som gick kom en oerhört viktig dom, där Västra Götalandsregionen fälldes för att ha diskriminerat en 30-årig man på grund av etnicitet. Det var ambulanspersonalen som i journalen skrev att mannan låg på golvet och ”spelade medvetslös" och att det handlade om en "kulturell svimning". I själva verket hade han drabbats av en kraftig stroke. Han nedprioriterades på grund av denna bedömning och fick svåra hjärnskador och dog två år senare.

Innan den aktuella dagen den 19 november, 2017, hade mannen, en läkare i 30-årsåldern, skadat nacke och skuldra vid en fotbollsmatch med en huvudvärk som förvärrats under dygnet. Ambulanspersonalen ska inte ha uppfattat något som tydde på hjärnblödning utan menade att mannen spelade symptomen. Göteborgs tingsrätt slog fast i sitt beslut att Sahlgrenska gjort sig skyldig till diskriminering då rätt diagnos och vårdinsatser fördröjdes på grund av mannens etniska tillhörighet. Änkan uttryckte en enorm lättnad när domen kom.

ANNONS

LÄS MER:Kulturell svimning var hjärnblödning – regionen fälls för diskriminering

Jag är också enormt lättad. Allvarliga fel som begås, i detta fall diskriminering på grund av hudfärg, medvetet eller omedvetet ska inte ett rättssamhälle acceptera. Jag hoppas att fallet ökar medvetenheten hos inte bara de som jobbar med ge vård utan hos alla - för som tingsrätten anmärkte i domen var diskrimineringen troligtvis inte medveten. Det var inga uttalade rasister som tog de här besluten. De togs inte för att medvetet skada mannen, utan det handlade om fördomar om något som man uppfattade som en annan kultur.

Det är dags att inventera våra egna automatiska tankar och försöka bli medveten om hur de går när vi ser en människa med ett annat etniskt ursprung än oss själva. Och självklart är det inte bara etnicitet man behöver försöka aktivt utmana sina egna tankar om. Lagen säger att vi inte får diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Men listan av vad som triggar i gång nedvärderande tankar hos den enskilda kan vara betydligt längre. Klädsel, utseende, vikt, eller uttalad grupptillhörighet som kan handla om nästan vad som helst: musiksmak, motorintresse eller politisk inriktning för att nämna några exempel. Vilka människor dömer du omedvetet, eller är du helt fördomsfri?

ANNONS

Domen mot Sahlgrenska gjorde klart att i en demokrati är alla lika värda. Alla måste bidra för att det ska bli så i praktiken.