Räkfiske pågår. Fiskarna är kritiska till placeringen av vindkraftsparken Mareld.
Räkfiske pågår. Fiskarna är kritiska till placeringen av vindkraftsparken Mareld. Bild: Anton Rosander

Lars Bäckström: Vill vi ha ett Bohuslän utan räkor?

Vindkraftsparken Mareld kan bli ett hårt slag mot räkfisket.

ANNONS

Nu är sommaren här. Och i Bohuslän är det för många, bad, sol, segel och kanske räkor. En del av det där står under debatt just nu. Är vindkraften ett hot med det Bohuslän vi känner? På sent 70-tal stod debatten också het. En del sa då: Vad ska väck, Barsebäck vad ska in, sol och vind. En del kärnkraft har också avvecklats, Barsebäck är borta,

Många ser vindkraften som räddningen för Sveriges ökande behov av el, fordon och storsatsningar på fossilfritt stål. Internationella IT jättar vill etablera sina servercentraler i Sverige. Etableringar som drar lika mycket el, som en större stad.

ANNONS

En del ekonomer är kritiska till de eldrivna industriplanerna. De varnar för statligt stöd. De säger att planerna kan leda till ekonomiska härdsmältor. Redan är många av projekten rejält försenade och förlusterna växer. Nyligen gav Northvolt upp planerna på en batterifabrik i Borlänge som skulle givit minst 1 000 arbetstillfällen.

Varningar var vanliga även när Sverige skulle bygga järnvägar på 1800-talet. Då blev staten tvungen att ta över och låna för att klara utbyggnaden. En skillnad är att järnvägen redan visat sin styrka i många länder. Den här gången ska Sverige gå först. Jag tror att det kan vara klokt att det privata kapitalet den här gången får ta den större risken.

I Europa är det endast Albanien och Island som på totalen är fossilfria. Sverige kan klara att bli fossilfritt. Det vore dock inte bra om det skedde till priset av att närma sig Albaniens produktionsnivå. Men det kan vara klokt att fundera över hur mycket el vi kan tillåta oss att konsumera.

En lösning på behovet av el är havsbaserad vindkraft. I dagarna har länsstyrelsen sagt ja till vindkraftsparken, Mareld. Den omfattar av ett område som är utpekat som riksintresse för yrkesfisket. Kritiker hävdar att Mareld kan komma att slå ut möjligheten att tråla efter räkor.

ANNONS

Alla planer till havs blir dock inte verklighet. Vattenfall drog sig 2023 ur en planerad park utanför England, Norfolk Boreas. Det till en förlust på 2,3 miljarder kronor.

Länsstyrelsen anger att EU-regler säger att produktion av förnybar energi ska gå före andra intressen. Länsstyrelsens fiskexperter reserverade sig dock mot beslutet.

Enligt ansökan ska parken vara etablerad och färdig, 2039. Frågan kommer slutligen att avgöras av högre instanser. Sannolikt av regeringen. Det finns tid för fortsatt diskussion. En generell EU-bestämmelse kan inte vara det enda rättesnöret i denna fråga.

Ett av Sveriges miljömål är hav i balans och levande skärgård. En levande skärgård behöver fisket och räkfisket är en omistlig del. Nyligen förlorade räkfisket också sin MSC märkning. En förlust som gör att många stora inköpare inte kommer att köpa in svensk räka.

MSC, Marine Stewardship Council, är en ideell fristående organisation, grundad bland annat av Världsnaturfonden. Det känns konstigt att EU och dess stater delar ut kvoter för räkfiske. Kvoter som en ideell organisation sedan inte tillåter fiske av.

Svenska experter har påpekat att det finns svenska räkbestånd och fiske som sedan länge drivs på ett hållbart sätt. Svaret från MSC har blivit att de i sina bedömningar inte kan skilja ut olika delbestånd.

ANNONS

Företagen bakom Mareld säger att de söker samförstånd med yrkesfisket. Fiskarnas organisation, SFPO, anser att den föreslagna parken är ett hårt slag mot fisket.

Det borde vara möjligt att lägga en kurs som tillåter både vindkraft och ett bevarat svenskt räkfiske. Ett Bohuslän utan räkor är nog inte det vi vill ha.

LÄS MER:Länsstyrelsen: Grönt ljus till vindkraftsparken Mareld

LÄS MER:Fortsatt kritik efter underkända kampanjen mot havsbaserad vindkraft

LÄS MER:Bohusläns fiskare rasar mot vindkraftsplaner längs kusten

ANNONS