Här är det svårfiskat. Regeringen säger ja till havsbaserad vindkraft, vilket är helt rimligt med tanke på fördelarna.
Här är det svårfiskat. Regeringen säger ja till havsbaserad vindkraft, vilket är helt rimligt med tanke på fördelarna. Bild: Johan Nilsson/TT

Karl af Geijerstam: Vindkraften kommer att störa och behövas

All exploatering av naturresurser och energi kommer att innebära ingrepp i naturen. Att göra avvägningar mellan energibehoven och naturvårdsintressen är helt rimligt.

ANNONS
|

Regeringen beslutade i tisdags att ge tillstånd till vindkraftsparkerna Kattegatt syd och Galene utanför Hallandskusten. Sammanlagt handlar det om hundra vindkraftverk som ska placeras ute i havet. Sverigedemokraternas talesperson Tobias Andersson kritiserade regeringen och menade att det bröt mot Tidöavtalet att säga ja till så mycket vindkraft. Även Henrik Sundström (M) i Uddevalla var kritisk och menade att beslutet skulle gynna Sverigedemokraterna i opinionen. Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) försvarade beslutet och menade att det måste till mer kraftproduktion, särskilt i södra Sverige.

Regeringens beslut i veckan innebär inte att företagen nu kan bygga direkt, tillståndsprövningen är komplicerad. Ärendet är överklagat till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Domstolen ska ta ställning till om vindkraftverken kan störa naturen i Natura 2000-området. Även om man finner att så är fallet, finns det möjlighet för domstolen att bedöma att ett undantag kan göras, ett beslut som då återigen hamnar på regeringens bord. Det dröjer alltså ytterligare några år innan kraftföretagen kan få klartecken.

ANNONS

Energimyndigheten har gjort en utredning med titeln ”Förslag på lämpliga energiutvinningsområden för havsplanerna”, alltså de bästa områdena för vindkraft inom svenskt territorialvatten och svensk ekonomisk zon. Det enkla svaret är att det inte finns några perfekta områden. Ingenstans finns ett havsområde där det inte finns handelsfartyg som behöver komma fram, fiskebåtar som vill fiska, fåglar och fladdermöss som vill flyga eller tumlare som far illa av oljud. Ett vindkraftverk innebär alltid en störning av något slag.

Vi behöver fortfarande bygga samhället med cement, sten, och sällsynta jordartsmetaller

Myndigheten menar att ”utan en prioritering av energiintresset framför andra intressen eller utveckling av lösningar för samexistens kommer med stor sannolikhet uppdragets målsättning om att möjliggöra för ytterligare 90 TWh årlig elproduktion i huvudsak i Västerhavet och Östersjön inte att uppnås”. Ska man kunna få tillräckligt mycket elproduktion från vindkraft till havs måste alltså naturen, fisket eller andra intressen stå tillbaka. På kort sikt är vindkraften det enda alternativet för att skapa så mycket elektricitet som kommer att efterfrågas.

Vindkraftsfrågan till havs har direkta paralleller till debatterna om nya gruvetableringar på flera platser i Sverige, tillståndet för kalkbrottet i Slite på Gotland och stenbrottsplaner i Bohuslän. Överallt finns det lokala opinioner emot etablering eller utbyggnader. Men vi behöver fortfarande bygga samhället med cement, sten, och sällsynta jordartsmetaller. Dessutom behöver vi exploatera dessa resurser med fossilfri energi, både från vindkraft och kärnkraft. Det går inte att ha kärnkraft utan urangruvor, vattenkraft utan reglerade vattendrag och vindkraft utan ljud- och ljusstörningar. Ja, en del renbetesmarker, skog, fiskevatten och obrutna horisontlinjer kommer att försvinna över hela landet. Men det är helt rimliga ingrepp när man ser till samhällsnyttan.

ANNONS

LÄS MER:Grönt ljus för ny vindkraft till havs

LÄS MER:Branschen om vindparkerna: "En milstolpe"

LÄS MER:Miljöorganisationer rasar: "Uppenbar risk"

LÄS MER:Uddevallamoderatens till storms mot vinkraftsplaner i Halland: ”Gigantiskt svek”

LÄS MER:SD: Regeringen försöker kringgå oss

LÄS MER:Domstol kan stoppa regeringens vindkraftsplaner

LÄS MER:Busch slår tillbaka mot SD: Måste förklara sig

ANNONS