FILE - In this Wednesday, Aug. 4, 2021, file photo, Carl Roath, left, a worker with the Mason County (Wash.) Public Utility District, pulls fiber optic cable off of a spool, as he works with a team to install broadband internet service to homes in a rural area surrounding Lake Christine near Belfair, Wash.  (AP Photo/Ted S. Warren, File)  NYSB251
Fiberkablarna måste dras i skogar och på fjäll. Bild: Ted S. Warren

Ida Arnstedt: Vita fläckar på bredbandskartan är inte acceptabelt

Regeringens satsningar räcker inte till för att ge alla tillgång till snabbt internet på riktigt.

ANNONS

Om fyra år ska alla i Sverige ska ha tillgång till snabbt internet, åtminstone enligt regeringens bredbandsstrategi. Trots digitaliseringsministern Anders Ygemans (S) löften tyder allt mer på att målet inte kommer uppnås. Det är särskilt på landsbygden som bredbandsutbyggnaden fortfarande går trögt, och om inget görs riskerar snabbt internet förbli en lyx endast för de boende i tätbebyggda områden.

Det första delmålet för strategin sattes till 2020. Då skulle 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till internet med minst 100 Mbit/sekund. När förra året gick mot sitt slut blev det tydligt att målet hade misslyckats. Framförallt på landsbygden var utbyggnaden otillräcklig. I landsbygdskommuner saknade hela 45 procent av alla hushåll snabbt internet.

ANNONS
Digitaliseringsminister Anders Ygemans miljarder kommer inte att räcka.
Digitaliseringsminister Anders Ygemans miljarder kommer inte att räcka. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Häromveckan presenterade myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) en ny rapport där de gjort en uppföljning av bredbandsstrategin. I rapporten uppger de att Sverige kommit en lång väg mot målet, bara ett par procent återstår. Samtidigt är det de procenten som är svårast att nå. När Ekot (11/10) ringde runt till regionerna uppgav en tredjedel att de sannolikt inte kommer nå bredbandsmålet. För många regioner har kostnaden för utbyggnad helt enkelt blivit alldeles för hög.

Tidigare i oktober meddelade Centerpartiet att de ville öka satsningarna på bredbandsutbyggnaden. I sin budgetmotion har de avsatt 500 miljoner kronor mer än regeringen för att kunna öka takten på utbyggnaden: totalt vill de satsa 3,4 miljarder under tre år. Det är förvisso en ökning, men då PTS räknar med att det kommer behövas mellan 12 miljarder och 20 miljarder kronor för att nå målet räcker varken regeringens eller Centerpartiets satsningar till.

Även om de uppsatta målen skulle mot förmodan uppnås, skulle inte det med säkerhet innebära att hela Sverige faktiskt får tillgång till snabbt internet. En anledning är att hushåll som har fibernät i sin absoluta närhet, men som själva inte är anslutna, anses ha tillgång till snabbt internet enligt PTS definition. Hur många sådana hushåll det rör sig om finns det ingen kartläggning över. En granskning av Blankspot (3/10) visar även hur samer med flera boenden, vilket är ett måste för de som arbetar med renskötsel, inte är en del av strategin. Strategin utgår endast från ens folkbokförda adress, vilket gör att personer som behöver olika säsongsboenden för sitt arbete inte helt inkluderas.

ANNONS

På många ställen i Sverige har den marknadsdrivna utbyggnaden av bredband varit både snabb och kostnadseffektiv, men inte överallt. Regeringens löften om snabbt internet i hela Sverige har ekat tomt i de områden där den kommersiella utbyggnaden inte varit tillräcklig och bland de boenden som inte inkluderats i strategin. I vårt digitaliserade samhälle, där både studier och arbete hemifrån har blivit en självklar del av vardagen, kan det här inte vara acceptabelt.

ANNONS