Elbrist på sommaren. Energiminister Anders Ygeman (S) granskas för att ha använt kris- och beredskapspengar för att lösa problem i den vanliga elförsörjningen.
Elbrist på sommaren. Energiminister Anders Ygeman (S) granskas för att ha använt kris- och beredskapspengar för att lösa problem i den vanliga elförsörjningen.

Ygeman hoppas på blåsiga somrar och milda vintrar

Grundproblemet, sommar som vinter, är bristen på planerbar kraft i södra Sverige.

ANNONS

Förra våren kom en sedvanlig varning från det statliga affärsverket Svenska kraftnät: "effektbristen för vintern 2020/21 bedöms vara 1 700 MW under topplasttimmen". Eller i klarspråk: under den timme vi konsumerar mest el saknas produktion som motsvarar mer än Harsprånget och Stornorrfors – Sveriges två största vattenkraftverk – eller mer än 500 vindkraftverk i full blåst.

Vill det sig illa, skrev SvK, behöver oljekraftverket i Karlshamn aktiveras. "Skulle inte heller det tillskottet av el räcka återstår frånkoppling av elkonsumtion."

Farhågorna visade sig obefogade. Vintern blev mild och blåsig. Men när Svenska kraftnät återigen släppt sin kraftbalansrapport (31/5) och återigen varnar för stor effektbrist är det värt att stanna till och reflektera över det nya normaltillståndet i energisystemet: regeringen har gjort vintrarna till ett lotteri vad gäller elförsörjningen. En kall vinterperiod som sammanfaller med begränsade importmöjligheter från våra grannländer kan innebära att elkunder kopplas bort i ett politiskt frammanat strömavbrott. Det är inte ens några hundraårsvintrar som behövs för att situationen ska bli riktigt allvarlig. Även om inte några bortkopplingar sker lär elpriset i sådana situationer skapa stora besvär både för privatpersoner och industriföretag.

ANNONS

Att Sverige sett över ett år exporterar mycket el lyfts ofta fram av både Socialdemokraterna och Miljöpartiet som motargument. Men effektbristen, svårigheterna att leverera tillräckligt med el under de kallaste timmarna, är ett av de stora problemen. Ingen som måste klara sig utan varmvatten en kall februarimorgon – eller som måste stänga ner en fabrik och skicka hem arbetarna för att elpriset är för högt – blir tröstad av att Sverige exporterade el i augusti.

I sammanhanget kan det dessutom noteras att även somrarna numera utgör ett problem i kraftsystemet. Förra sommaren eldades olja i Karlshamn vid upprepade tillfällen. I våras pekade Carl Berglöf, expert inom kraftsystem på Energiföretagen, på att de små marginalerna i systemet skapar stora problem även under helt vanliga omständigheter (Second Opinion 31/3).

Grundproblemet, sommar som vinter, är bristen på planerbar kraft i södra Sverige. När behovet ökar går det inte att öka produktionen, vinden kommer inte på beställning, men dessutom minskar möjligheterna att föra över el från norr om det saknas kraftkällor som kan bidra till balansen i systemet.

Elnäten är därtill för dåligt utbyggda, både på nationell nivå och i lokala nät. För ett par veckor sedan (19/5) avslöjade DN att energiminister Anders Ygeman (S) använt elberedskapspengar för att få till en renovering av ett oljekraftverk och två gasturbiner i Stockholm. På samma sätt som i Skåne, Blekinge och Halland är den lokala produktionen för liten för att täcka behoven.

ANNONS

Utåt sett är Ygeman och övriga statsråd lugna. Internt tar de till alla medel för att lösa problemen som deras politik har skapat. Lita på att regeringen hoppas på blåsig sommar och framför allt en mild vinter.