Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Hoppfulla. Antero Ojakangas och Åke Hansson har varit engagerade i Bohusleden i omkring 25–30 år och tycker det är viktigt att verka för en fortsatt god skötsel.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Bohusleden går en osäker framtid till mötes

Efter snart tre decennier tar Västkuststiftelsen inte längre något samordningsansvar för Bohusleden. Kommunerna är tagna på sängen. Västsvenska turistrådet jobbar för en lösning.

I Tanums kommun knakar det sedan tidigare i fogarna då privata markägare, på mer än en delsträcka, har meddelat att de inte längre vill upplåta mark. Någon skyldighet att ställa upp finns inte.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

– Hela Bohusleden bygger på frivillighet. Tyvärr upplever vissa att den utgör en begränsning för till exempel skogsbruket. Så ska det inte vara, säger förvaltningschef Per-Olof Johansson.

Ett tillkommande bekymmer, för alla berörda kommuner, är att Västkuststiftelsen i höstas fattade beslut om att hoppa av som samordningsansvarig, något som berörda kommuner fick protokoll på nyligen. Johan Engström från Västsvenska turistrådet reagerade så här i ett mejl: "Skall leden läggas ner och hur skall detta i så fall gå till på rätt sätt, så alla parter får rätt information i rimlig tid? Om leden inte skall läggas ner? Vad finns för handlingsplan och förslag på vad en ny samordnare tar över?"

– När jag lyssnar på de representanter i kommunerna som ansvarar för sina delar så känner de sig överraskade för att de inte varit delaktiga i processen. Man har bara fått det här presenterat utan förslag till hur det ska vara i stället.

Västkuststiftelsen har sedan 1986 haft övergripande tillsyn och medverkat till att ta fram informationsmaterial, skyltar, vindskydd, toaletter och informationstavlor med enhetlig utformning. Genom EU-projektet Nordsjöleden knöts Bohusleden ihop med andra länder kring Nordsjön. En hemsida tillkom med information på svenska, tyska och engelska. Kansliet har vidare ordnat årliga träffar med kommunerna och svarat för kontakter med allmänheten.

Enligt Lars Strandberg, kanslichef på Västkuststiftelsen, har bemanningen minskat från fem till tre personer och styrelsen har tvingats prioritera den huvudsakliga arbetsuppgiften att sköta alla naturreservat i Västra Götaland.

– Vi har aldrig fått något särskilt anslag för Bohusleden, utan det är något som stiftelsen tog på sedan för snart 30 år sedan. Sedan har det tillkommit arbetsuppgifter. Vi har tagit på oss en större roll än vad som var meningen från början, säger han.

Lars-Åke Winblad, ansvarig för turism i Munkedal:

– Det är svårt för någon enskild kommun att ta ansvar för helheten. Jag kan inte förstå att detta skulle vara så betungande för Västkuststiftelsen. De har inget operativt ansvar eftersom varje kommun ansvarar för skötseln av sin egen sträcka.

Västsvenska turistrådet är angeläget om att hitta en lösning.

– Eftersom Bohusleden är en gammal klassiker, ett begrepp i vandringskretsar även utanför Sveriges gränser, så vore det olyckligt om den försvinner, säger Johan Engström.