Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
På onsdagen presenterade Arbetsförmedlingen en ny rapport om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden. Sandra Offesson visar bilder på staplar och diagram för att förklara fakta i rapporten för inbjudna representanter från kommuner och arbetsgivare i området. Bild: Lasse Edwartz

Antalet jobb fortsätter att öka i området

Det finns stora chanser till jobb inom många yrken och bristen på utbildad personal väntas bli fortsatt hög även om en avmattning kan skönjas. IT-specialister, ingenjörer, sjuksköterskor och pedagoger kommer att vara hett eftertraktade även om fem år enligt Arbetsförmedlingens nya prognos.

På onsdagen presenterade Arbetsförmedlingen en ny rapport om framtidsutsikterna för 200 yrken. Rapporten visar vilka yrken som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden i år och på fem års sikt.

– Vi har en fortsatt bred jobbtillväxt och en utbredd brist på arbetskraft inom flera yrkesområden. Det skapas många arbeten på bred front, säger Sandra Offesson analytiker på Arbetsförmedlingen.

Utbildning en förutsättning

Hon presenterar rapporten i ett konferensrum på Ikea på Torp. De inbjudna är representanter från kommuner och arbetsgivare i området. Bilder på staplar och diagram projiceras på en duk och Sandra Offesson pekar och förklarar:

– Gymnasieutbildning är en förutsättning för att få en långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Det är vad arbetsgivarna efterfrågar. Framförallt utbildad arbetskraft med kompetenser från gymnasieskolans yrkesprogram men också från eftergymnasial utbildning, säger Sandra Offesson.

Prognosen görs av Arbetsförmedlingen två gånger om året där man presenterar riks- och länsprognoser. I hela landet har närmare 13 000 arbetsgivare intervjuats. I Västra Götaland har drygt 2 000 företag deltagit i undersökningen. Prognoserna har en lång tradition och har presenterats sen 60-talet.

Viktigt för riksdag och regering

Eva Sannum, marknadschef på arbetsförmedlingen i nordvästra Götaland, säger att det finns flera skäl att ägna så mycket energi åt dessa prognoser.

– Vi ska kunna den regionala och kommunala arbetsmarknaden och veta i detalj var och vilken typ av arbetskraft som efterfrågas. Det är viktigt information inte minst för riksdag och regering, men också för andra aktörer, säger Eva Sannum.

Arbetsförmedlingens prognos är att jobbtillväxten fortsätter under prognosperioden 2018 och 2019. Rapporten visar att de privata arbetsgivarna i Västra Götalands län fortsatt ser en stark utveckling. Länet har nu haft en period av jobbtillväxt på tio år. Men analytikern Sandra Offesson ser en dämpning.

– I undersökningen ser vi att andelen av företagen som tror på expansion har minskat från 50 procent till 42 procent. Det är kopplat till att vi går in i en mer mogen fas i konjunkturen, säger hon.

Maskinoperatörer och kockar

Rapporten visar också fortsatt att bristen på arbetskraft med rätt kompetenser fortsätter att hämma sysselsättningstillväxten även i Fyrbodal. Många arbetsgivare vittnar om att det är svårt att hitta den kompetens som de vill ha. I Fyrbodal är det stor efterfrågan på maskinoperatörer, kockar, kallskänkor (se artikel intill) men också betongarbetare och civilingenjörer.

– Det är viktigt att ta vara på alla som kan arbeta. Utbildningsnivån är en nyckelfaktor naturligtvis men arbetsgivarna måste se kompetensen som finns hos den tillgängliga arbetskraften, säger Sandra Offesson.

Det som ändå gjort det möjligt med en stark jobbtillväxt de senaste åren är tillskottet av utrikesfödda. Under 2017 gick sju av tio arbetstillfällen som skapats till utrikesfödda, vilket är en utveckling som bedöms fortsätta enligt rapporten. Samma gäller i Fyrbodalsområdet.

– Det finns en väldig potential här. Skulle sysselsättningsandelen bland utrikesfödda vara lika stor som bland inrikesfödda skulle antalet sysselsatta i länet öka med 48 000, säger Sandra Offesson.

Sandra Offesson avslutar med att peka på utvecklingsmöjligheterna.

– Vi kan se fram emot en god arbetsmarknad 2019. Enligt prognosen kommer antalet sysselsatta i länet öka med 26 000 under prognosperioden, säger Sandra Offesson.