Det råder bacon- och fläskbrist i många svenska butiker. "Jag började jobba med kött i butik sedan 1981. Jag har inte varit med om den här typen av brist förut", säger Majsan Pense, köttansvarig Coop.