Betongfabriken i Hallinden expanderar i Tyskland och USA

Thomas Concrete Group AB, som äger en betongfabrik i Hallinden, expanderar sin verksamhet genom sju nya fabriker i Tyskland och USA. Företaget hoppas att expanderingen ska öka intresset för den klimatsmarta betongen i Sverige.