Chefslöner för miljoner på hjälporganisationer

Allmänheten skänkte nära tio miljarder kronor till hjälporganisationer 2021. Efter invasionen av Ukraina har givandet ökat med miljarder. Samtidigt får generalsekreterarna på de stora hjälporganisationerna topplöner på omkring 100 000 kronor i månaden.
– Driver man en verksamhet på den här nivån är det rimligt att ha en bra ersättning, säger Charlotte Rydh, på Giva Sverige.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

När pandemin drog in över världen fasade man från branschorganisationen Giva Sverige att svenskarna skulle slå igen plånböckerna. Tvärtom ökade givandet till hjälporganisationer med 9,2 miljarder kronor under 2020 och fortsatte att öka till 9,7 miljarder kronor under 2021. Det är en ökning med nära fem procent, visar Givas färska årsrapport.

Över 170 olika hjälporganisationer i landet är med i Giva Sverige, som arbetar för trygg insamling och att medlen används effektivt.

De hjälpområden som får mest gåvor och bidrag är till barn och unga, forskning och humanitärt bistånd. Och det är allmänheten som står för 70 procent av de insamlade pengarna.

ANNONS

I prognosen för 2022 ser givandet ut att öka stort från allmänheten och företag.

– Det är ett sådant engagemang efter invasionen i Ukraina. Det har varit enorma inflöden och gåvor till de organisationer som arbetar med verksamheter i Ukraina och humanitär hjälp i länderna runtomkring, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Hjälporganisationerna har tagit emot gåvor på 2,7 miljarder kronor till verksamhet i Ukraina under våren, varav 700 miljoner kronor kommer från Akelius Foundation.

Ekonomisk oro kan minska givandet

Samtidigt är Sverige på väg mot den värsta inflationen på 30 år, räntorna går upp medan börsen och fastighetspriser faller.

Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige Bild: Christin Philipson

– Vi vet inte ännu hur det förändrade världsläget påverkar människors benägenhet att ge när det blir en förändrad kostnadsbild, som gör människor oroliga och kanske också påverkar privatekonomin, säger hon.

Vad man däremot kan se redan i dag är att hjälporganisationer som arbetar med andra ändamål än Ukraina, har fått minskade intäkter under våren.

– Det är ju ett problem, för globalt sett finns det en massa kriser, hungersnöd och effekter av covid där barn inte har kunnat gå i skolan. Och det finns också utmaningar i Sverige som har glömts bort, säger Charlotte Rydh.

Samtidigt har regeringen aviserat att man kommer att införa begränsningar av de statliga biståndspengarna och omfördela 9,2 miljarder till svenskt flyktingmottagande av ukrainska flyktingar i stället. Och det kommer att få en stor påverkan på flera svenska hjälporganisationers arbete, inte minst utomlands.

ANNONS

– Detta får allvarliga konsekvenser, för det är inte så att de andra kriserna försvinner, säger hon.

Generalsekreterare tjänar bättre än verkställande direktörer

Intäkterna från gåvor, bidrag och samarbeten har åter fördubblats under den senaste tioårsperioden från 4,9 miljarder kronor 2011 till 9,7 miljarder kronor under 2021, visar Giva Sveriges statistik. Och det är framför allt de stora hjälporganisationerna som allmänheten skänker mest till.

Det är också där man finner de högsta topplönerna hos generalsekreterarna, det vill säga cheferna.

Vid genomgång av årsredovisningarna av de 22 hjälporganisationer som får insamlade medel på över 100 miljoner kronor, visar det sig att i 75 procent av organisationerna ligger generalsekreterares löner i spannet från 75 000 kronor till 108 000 kronor i månaden.

Det betyder att generalsekreterarna ligger på jämförbar nivå med general- och kommundirektörer, som har en medellön på 95 500 kronor i månaden, och bättre än medellönen för verkställande direktörer i privata sektorn som tjänar runt 76 000 kronor i månaden, visar SCB:s lönestatistik.

Medellönen i Sverige är 36 000 kronor.

De 22 största hjälporganisationerna i Sverige

Här nedan är listan på de största hjälporganisationerna i landet och deras totala intäkter. I de totala intäkterna ingår insamlade medel, försäljning från butiker och bidrag.

Texten fortsätter efter listan.

1. Rädda Barnen

Intäkter: 1316 miljoner kronor Insamlingskostnader: 10 procent Generalsekreterare: Helena Thybell Lön: 97700 kronor i månaden.

2. Cancerfonden

Intäkter: 941 miljoner kronor Insamlingskostnader: 14 procent Generalsekreterare: Ulrika Årehed Kågström Lön: 108000 kronor i månaden

3. Svenska Röda Korset

Intäkter: 686 miljoner kronor Insamlingskostnader: 19 procent Generalsekreterare: Martin Ärnlöv Lön: 102300 kronor i månaden

4. Frälsningsarmén

Intäkter: 684 miljoner kronor Insamlingskostnader: 8 procent Regional chef: Bo Jeppsson Lön: 32100 kronor i månaden + bilförmån

5. Unicef Sverige

Intäkter: 634 miljoner kronor Insamlingskostnader: 15 procent Generalsekreterare: Pernilla Baralt Lön: 107000 kronor i månaden

6. Läkare utan gränser

Intäkter: 578 miljoner kronor Insamlingskostnader: 20 procent Generalsekreterare: Oliver Schutz Lön: 68000 kronor i månaden

7. Stockholms Stadsmission

Intäkter: 560 miljoner kronor Insamlingskostnader: 12 procent Director: Åsa Paborn Lön: 105000 kronor i månaden

8. Plan International

Intäkter: 528 miljoner kronor Insamlingskostnader: 13,5 procent Generalsekreterare: Mariann Eriksson Lön: 89000 kronor

9. Världsnaturfonden

Intäkter: 515 miljoner kronor Insamlingskostnader: 13 procent Generalsekreterare: Gustaf Lind Lön: 94000 kronor i månaden

10. Barncancerfonden

Intäkter: 505 miljoner kronor Insamlingskostnader: 19 procent Generalsekreterare: Micael Mathsson Lön: 95000 kronor i månaden

11. Hjärt-lungfonden

Intäkter: 460 miljoner kronor Insamlingskostnader: 19 procent Generalsekreterare: Kristina Sparreljung Lön: 103000 kronor i månaden

12. Act Svenska Kyrkan

Intäkter: 459,5 miljoner kronor Insamlingskostnader: 17 procent Chef: Erik Lysén Lön: 82500 kronor i månaden

13. Sverige för UNHCR

Intäkter: 407 miljoner kronor Insamlingskostnader: 15 procent Generalsekreterare: Åsa Widell Lön: 89400 kronor i månaden

14. SOS Barnbyar

Intäkter: 399 miljoner kronor Insamlingskostnader: 16 procent Generalsekreterare: Anna Ernestam Lön: 97800 kronor i månaden

15. Hjärnfonden

Intäkter: 234 miljoner kronor Insamlingskostnader: 15 procent Generalsekreterare: Anna Hemlin Lön: 100800 kronor i månaden

16. PMU, Pingsmissionens utvecklingssamarbete

Intäkter: 233,5 miljoner kronor Insamlingskostnader: 5 procent Director: Niclas Lindgren Lön: 53000 kronor i månaden

17. Naturskyddsföreningen

Intäkter: 301 miljoner kronor Insamlingskostnader: 14,5 procent Generalsekreterare: Karin Lexén Lön: 87600 kronor i månaden

18. Greenpeace Norden

Intäkter Sverige: 227 miljoner kronor Insamlingskostnader: 25 procent Generalsekreterare: Mads Flarup Christensen Lön: 99000 kronor i månaden

19. Läkarmissionen

Intäkter: 212 miljoner kronor Insamlingskostnader: 15 procent Generalsekreterare: Josephine Sundqvist Lön: 65000 kronor i månaden

20. Operation Smile Sverige

Intäkter: 168 miljoner kronor Insamlingskostnader: 21 procent Generaldirektör: Annika Billing Lön: 78000 kronor i månaden

21. Erikshjälpen

Intäkter: 163 miljoner kronor Insamlingskostnader: 11 procent Generalsekreterare: Daniel Grahn Lön: 61400 kronor i månaden

22. Amnesty International

Intäkter: 136,7 miljoner kronor Insamlingskostnader: 17 procent Generalsekreterare: Anna Lindenfors Lön: 77000 kronor i månaden

Läkare och troende tjänar mindre

Men bara för att en hjälporganisation har stora ansvarsområden och intäkter betyder inte det automatiskt att generalsekreteraren har den högsta lönen. Och det är hjälporganisationernas styrelser som beslutar om vilken lön generalsekreteraren ska ha.

ANNONS

Rädda Barnen är Sveriges allra största hjälporganisation, med totala intäkter på över 1,3 miljarder kronor av insamlade medel, gåvor och bidrag. Deras generalsekreterare Helena Thybell har en månadslön på 97 700 kronor i månaden.

Samtidigt kan man se organisationer som har under 500 miljoner kronor i intäkter, där generalsekreterarna har löner på över 100 000 kronor i månaden, som Hjärt-lungfonden och Hjärnfonden till exempel.

– Vi har ingen åsikt om lönenivåerna. Generellt så menar vi att om man driver verksamhet på den här nivån är det rimligt med en bra ersättning. Om en organisation har anställd personal måste man ju kunna rekrytera rätt kompetens, och har du ett för lågt löneläge kan du inte göra det. För det handlar om att ha rätt kompetens för att kunna göra det mesta för givarnas pengar och ha en effektiv organisation, säger Charlotte Rydh.

Bara hos fem hjälporganisationer tjänar chefen eller generalsekreteraren mindre än 70 000 kronor i månaden, och det är organisationer som Läkare utan gränser, Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU), Läkarmissionen och Erikshjälpen.

Frälsningsarméns regionala chef har lägst lön bland alla kollegor på jämförbara hjälporganisationer.
Frälsningsarméns regionala chef har lägst lön bland alla kollegor på jämförbara hjälporganisationer. Bild: TTELA

Frälsningsarméns totala intäkter är nära 700 miljoner kronor om året i Sverige och är en av topporganisationerna i Biståndssverige.

Men deras regionchef Bo Jeppsson har lägst lön bland sina jämförbara kollegor, med 32 000 kronor i månaden.

ANNONS

– Det hänger ihop med att den territoriella ledaren är frälsningsofficer, och att alla officerarnas löner är reglerade, skriver Eva Gustin, pressansvarig på Frälsningsarmén.

Hos Läkare utan gränser har man sedan länge policyn att lönerna ska ligga på en måttlig nivå. Därtill kan man notera att flera trosbaserade hjälporganisationer ligger på en lägre ersättningsnivå.

– Det kan vara så att många av de trosbaserade organisationerna har en lång tradition av att man inte lönesätter marknadsmässigt. Vissa organisationer har också traditioner av att inte betala höga löner, och man har många volontärer. Det där är en balansgång, säger Charlotte Rydh.

Postkodlotteriet ger verksamhetsstöd och hög vd-lön

Det finns också flera andra organisationer som ger ekonomiska bidrag till hjälporganisationernas arbete som Radiohjälpen, Ikea Foundation och spelföretaget Postkodlotteriet. Under 2021 hade Postkodlotteriet intäkter för 3,6 miljarder kronor, enligt deras årsrapport.

När driftskostnaderna för lotteriet och alla lottvinnare fått sitt, blev det en miljard kronor över, som fördelades till 59 olika förmånstagare.

– Postkodlotteriet är mycket viktig som givare, för de ger ett verksamhetsstöd vilket innebär att gåvorna kan användas direkt där pengarna behövs. Jag önskar att fler givare tänkte så, säger Charlotte Rydh.

Men Postkodlotteriet har också genom åren fått kritik för höga chefslöner. Och lönen för den svenska managing directorn, Anders Årbrandt, ligger på över 200 000 kronor i månaden.

ANNONS

– Som läsare kan man förstås ha synpunkter på det, men Postkodlotteriet är i grunden ett kommersiellt företag och där ligger man på andra lönenivåer, säger hon.

ANNONS